Sverigedemokraterna i Ale

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande
Lena Camp
Tel: 0705 42 04 62
Epost: lena.camp@sd.se

GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Epost: robert.jansson@sd.se

Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Ramstorp 180
44691 Alvhem

facebook1

 • Motion om att avsluta Fairtrade city

  Av alexistranmarker den 14 oktober, 2019
  0

  Fairtrade city har visat sig vara ett relativt ineffektivt sätt att handla rättvist. Detta eftersom att en väldigt liten del går tillbaka till odlarna.
  En av de vanliga punkterna av kritik är att Fairtrade kan bidra till att hålla fast de fattigaste i småskaligt olönsamt jordbruk.
  Det var en av huvudslutsatserna när forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet studerade Fairtrade 2009.
  I rapporten konstaterades att ”Sammantaget riskerar endast en mindre del av det merpris konsumenten betalar extra i butik nå jordbrukarna. Slutsatsen är att ett minimipris är ett ineffektivt sätt att stödja någons inkomster på.”
  Den här typen av certifieringar skapar nya onödiga mellanhänder som finansierar olika organisationer med anställda, de konkurrerar också med andra som står utanför systemet och den extra slanten på butikspriset når inte ända fram till jordbrukaren eller lantarbetaren annat än i små portioner.
  Bolaget Fairtrade city ägs till 50% av LO och till 50% av Svenska kyrkan. Det är inte kommunens ansvar att sponsra företag och varumärken.
  Vår kommun bör hålla sig neutral till olika varumärken oavsett om det heter ”Fairtrade” eller ”rättvisa bananer”. Medlemskapet och aktiviteter är budgeterat till 25.000kr. Tillkommer gör de produkter som kommunen köper som dessutom är dyrare än vad ordinarie varor skulle kostat.

  Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta:
  – Att avsluta kommunens Fairtrade city arbete samt avsluta medlemskapet i organisationen Fairtrade city

  Robert Jansson (SD)

 • Motion om att avsluta bidragsavtal med Folkets hus förening

  Av alexistranmarker den 26 september, 2019
  0

  Kommunen kommer framöver att behöva spara in skattemedel där vi kan. Vi har uppmärksammat att föreningen folkets hus får särskilda bidrag för att driva runt sina lokaler.

  Sverigedemokraterna värnar kärnverksamheten framför allt annat dvs. skola och omsorg. Att då subventionera och ge ett enskilt bidrag till en förening ser vi som uteslutet.

  Vi är väl medvetna om att folkets hus även tillhandahåller lokaler till kommunen för bland annat skolans behov.

  Vi värnar likabehandlingsprincipen och ingen vare sig det gäller person, brukare, företag eller förening ska särbehandlas. Vi kan inte se att Folkets hus förening behandlas enligt likabehandlingsprincipen utan de särbehandlas positivtexempelvis i jämförelse med våra bygdegårdsföreningar.

   

  Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta:

  Att avsluta alla bidragsavtal med folkets hus förening
  Att Folkets hus framgent får ansöka enligt gällande riktlinjer ”KULTURSTÖD ALE KOMMUN – Driftsbidrag sid 13-14, bidrag till enskild fritidsanläggning”.

   

  Robert Jansson(SD)

  Marita Henriksson(SD)​

  Pernilla Johansson(SD)

 • EU valet I Ale

  Av alexistranmarker den 28 maj, 2019
  0

  Stort tack till alla valarbetare för ert fantastiska arbete inför EU-valet och väljare för er röst på SD.

  Nu kämpar vi vidare för att få mer Sverige och mindre Bryssel!

 • Motion om att utreda en Aktivitetspark i Alvhem

  Av alexistranmarker den 17 april, 2019
  0

  Det finns ett flertal som önskar en lekpark i Alvhem, då det idag saknas närliggande parker för barnfamiljer.
  Flera av invånarna åker bil för att ta sig ut till en lekpark och detta skulle underlätta för samhället att få mer lokala aktiviteter. Det finns även flertal som löptränar i vår kommun och det skulle vara lämpligt att komplettera med ett utegym i denna aktivitetspark.
  För att nå ut till alla grupper i samhället vill vi även se till att det finns sittbänkar för att skapa en bra allmän mötesplats för både äldre och yngre.
  Ett förslag om en Aktivitetspark innehåller

  – Lekpark för småbarn
  – Enklare modell av Utegym
  – Sittbänkar med bord

  Enligt verksamhetsplan 2019 vill man uppnå målen för minskad klimatpåverkan, – Social hållbarhet och underlätta människors vardag. Det gör även en stor del av Hållbar utveckling i den sociala och miljömässiga dimensionen. Detta skulle vara ett kliv att nå delmålen med en friskare kommun och i riktning ”lätt att leva”.
  Att bygga en aktivitetspark i Alvhem blir en inspiration till att göra en liknande modell på andra platser i kommunen.
  Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige beslutar att:
  –  utreda möjligheterna och kostnadsförslag för att bygga Aktivitetspark i Alvhem
  – bygga en aktivitetspark enligt motionens intentioner i Alvhem efter utredning

  Alexis Tranmarker / Kennet Sandow
  Sverigedemokraterna Ale