Sverigedemokraterna i Ale

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande & GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Hålan 185
44990 Nol

facebook1

 • Kommunalrådets missbruk av makten leder till inhibition av ordförandebeslut

  Av robert.jansson den 26 januari, 2018
  0

  Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Ale

  Kommunalrådets missbruk av makten leder till inhibition av ordförandebeslut

  Det socialdemokratiska kommunalrådet i Ale Paula Örn beslutade den 29 december att betala ut 200.000kr till en nystartad förening ”Hemma i Ale”. Enligt underlaget till beslut, en förening till för att stötta och utgöra ett nätverk för de privatpersoner som på olika sätt upplåter sina hem för boende för ensamkommande som fyllt 18 eller fått sin ålder uppskrivet till 18 eller däröver av Migrationsverket.

  Vi Sverigedemokrater menar på att detta är ett missbruk av makten. I kommunstyrelsens delegeringsordning finns förvisso tillåtelse för kommunalrådet att fatta beslut i särskilt brådskande ärenden. Vi anser att ärendet inte är särskilt brådskande och skulle ha beslutats med hela kommunstyrelsen närvarande där möjlighet finns till påverkan. Vi har med anledning av det åberopat ett antal hinder för beslut och begärt inhibition av beslutet vilket innebär att beslutet i verkställigheten ska skjutas upp.

   

  De hinder som vi åberopat för beslut är följande:

  – Ärendet är inte ett brådskande ärende då det inte påvisats varför det föreligger behov av att fatta beslut genom delegation.

  – Det har inte påvisats vilka konsekvenserna blir om beslutet fått vänta till den 16 januari när nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen ägde rum.

  – Det har heller inte påvisats vilka hinder som fanns för att bereda ärendet inför kommunstyrelsens möte den 5 december mer än att kommunen inte prioriterat att bereda(vilket isåfall borde gjorts).

  – Ärendet har blivit liggande 1 månad från det att ansökan kom in.

  – Det har heller inte påvisats vilka försök som gjorts för att kalla till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen exempelvis i samband med kommunfullmäktiges möte den 18 december(vilket är brukligt om något ärende inte hunnits med att beredas i tid).

   

  Den 24 januari beslutade förvaltningsrätten(dock endast preliminärt) att inhibera detta beslut och därmed ska det inte verkställas. Även om detta verkställts i sak ser vi behovet av att beslutet ska tas om där påverkansmöjlighet finns genom kommunstyrelsen. Vi kommer under nästa vecka försöka få reda på om utbetalningen ägt rum eller ej.

   

  Sverigedemokraterna Ale

 • Öppet Hus 7/2 18:30

  Av jonaslundgen den 11 januari, 2018
  0

 • Ett ofoku(S)erat år – SD laddar för valår

  Av robert.jansson den 23 december, 2017
  0

  Publicerad i Alekuriren vecka 51

  Ett ofoku(S)erat år  – SD laddar för valår

  Vi summerar nu snart 2017 på olika sätt. Politiskt i Ale skulle vi vilja summera året som ofokuserat med en rad beslut ifrån majoriteten som inte varit framåtbanande för kommunens kärnverksamhet.

  Ett exempel på sådant som stulit tid ifrån kommunens kärnverksamhet är så klart den långt utdragna diskussionen samt beslut om tillfälligt bygglov för modulhus avsedda för nyanlända i Alvhem. Detta drevs vidare och igenom ifrån kommunledningens sida trots vetskapen att behoven inte är lika stora så som de var 2015 och 2016. En stor tidsspillan som skolan och omsorgen borde fått ta del av istället.

  I början av året antogs en långtgående och allt för vidlyftig internationell policy. Vi menar på att den är helt fel fokus. Detta ligger inte inom kommunens kärnverksamhet och ska således inte prioriteras. Samarbete och erfarenhetsutbyte kan vara bra men vi anser att vi i första hand ska söka detta samarbete med liknande kommuner i vårt närområde.

  Kopplat till detta och det internationella arbetet, vilket vi vänt oss emot, togs det beslut om i höstas att ansöka om projektmedel för ett projekt i ett 3-partssamarbete ihop med Ghanzi och Budesti för minskad skolfrånvaro. Det låter vid en första anblick så klart bra. Men om vi betänker att kommunen har en rad stora problem såväl ekonomiska som organisatoriska, som inte kan ha undgått någon, så förstår nog de flesta att det är viktigare med närvaro hemma i verksamheten. Detta är ett typ exempel på sådant som kommer att skapa ett icke fokus gentemot kommunens kärnverksamhet och de problem som ligger på bordet.

  I majoritetens budget har bland annat fokus lagts på en ny klimatanpassningsplan och ombearbetning av energi och klimatplanen som vi redan från början kritiserat. Där kommer nu fokus att läggas för att revidera densamma. Även laddstolpar har för kommunledningen varit fokus under 2017 vilket vi i stor utsträckning anser är en sak för marknadskrafter att driva. Det är inte kärnverksamhet för kommunen. Vi ser också starkt kritiskt på att antalet nyskapade tjänster inom framförallt sektor kommunstyrelsen både i år men också tidigare år tillåtits växa och svälla.

  Ifrån vår horisont radar vi också upp beslutet om att tilläggsbudgetera 12 miljoner kronor för att bygga om Börjessons gamla lokaler till kontorslokaler detta i en tid där det sägs att ett beslut om nytt kommunhus ska vara framme innan valet 2018. Varför inte lägga tiden och fokus på framtiden och skippa halvdana och dyra lösningar där tid plöjs ned i onödan?

  Vi laddar nu för valår med politisk utveckling och utbildning för nya kandidater. Vi kommer kunna presentera en starkare lista än tidigare och en mer utvecklad politik efter en mandatperiod där vi haft representation i kommunens nämnder.

  Robert Jansson(SD)

 • M borde rätta in sig i ledet!

  Av jonaslundgen den 31 oktober, 2017
  0

  När ska M agera lokalt?

  Med anledning av Moderaternas årskonferens där de partipolitiska riktlinjerna ska dras och beslutas om så ställer vi nu frågan öppet till M om när de har tänkt sig att implementera denna lite hårdare migrationspolitik även lokalt. Läs insändare som publicerades i Alekuriren.

 • VI SÄGER DET FÖRST

  Av jonaslundgen den 19 oktober, 2017
  0

  Vi sade det först, igen…..

  Vi var bara tvugna att reagera nu när L kommer med ett snarlikt förslag i en motion som vi redan 2013 motionerade om och fick avslag, även Liberalerna i Ale röstade ner vårt förslag. Nu vänder man helt om och det ska bli spännande att få höra vad som sker i ärendet. Att slopa biståndsbedömningen till trygghets och äldreboende för personer som fyllt 85 bör bli verklighet, vi sätter som vanligt våra äldre i främsta rummet.