Alekuriren har bekänt färg! | Sverigedemokraterna i Ale

Alekuriren har bekänt färg!

Följande svar publicerades i Alekuriren nummer 25, vecka 26

Alekuriren bekänner färg! Hittills har Alekuriren erbjudit alla politiska partier samma objektiva utymme i den offentliga debatten, vilket är bra men inte mindre än vad man ska förvänta sig av neutral svensk media. Till min bestörtning konstaterar jag nu dock att en allt tydligare trend i opinionen pressat även Alekuriren till att visa sitt rätta ansikte och göra politiska ställningstaganden. I förra veckans nummer fördömer Per-Anders Klöversjö i sin ledare Sverigedemokraterna och våra sympatisörer med en minst sagt föraktfull intonation. Per-Anders påstår sig slå vakt om yttrandefriheten, men bekräftar i samma mening sin respekt för de rent odemokratiska krafter som vill förvägra vissa människor att nyttja densamma pinsamt genomskinligt! Det är till och med som så att en sverigedemokrat kan uppfattas mänsklig efter ett tag. Jag hade som Sverigedemokrat och förkämpe av en mer seriös valdebatt blivit upprörd men inte direkt förvånad om detta citat kommit från en politisk antagonist i de demoniserande och osakligaangrepp vi tyvärr måste utstå i brist på vettiga argument mot vår politik. Nu är dock situationen mer alarmerande än så. Uttalandet har gjorts av ingen annan än Per-Anders Klöversjö, ansvarig utgivare för Alekuriren. Med denna och i ledaren övriga beskrivningar av Sverigedemokraterna såsom ”motpol”, ”gruppering” samt generellt avståndstagande benämningar i tredje persons pronomen, bekräftar Per-Anders inte bara sina indoktrinerade fördomar utan gör samtidigt det tydliga politiska ställningstagande vi alla hade hoppats få slippa se av någon i hans ställning. Per-Anders påstår vidare att vi i Sverige är ”ganska överens om invandringspolitiken och antyder att Sverigedemokraterna har kraftigt avvikande åsikter. Vad är det som svenskarna är ganska överens om? Är det att vi hittills fört en ansvarsfull och lyckad invandringspolitik och bör fortsätta på samma linje? Är det att så inte är fallet, men att vi ska förtiga misslyckandet och de omfattande samhällsproblem vi snart inte längre kan stävja? Näppeligen. Någonting i denna verklighetsuppfattning är fel. När Per-Anders också klargör att han hyser förståelse för de människor som sätter bilar och skolor i brand för att de saknar arbete eller för att våra myndigheter uprätthåller de lagar som gäller i landet inser nog de flesta var problemet egentligen ligger. Att dessutom, för sina egna politiska syftens skull försöka spela på läsarnas patos för enskilda och tragiska livsöden tyder på en enorm desperation och en beklämmande svag journalistik. Om nu, som Per-Anders menar, Sverigedemokraterna har den avvikande och felaktiga bilden av verkligeheten och vilka åtgärder som bör vidtagas, vad är det då som får allt fler inhemska som invandrade svenskar att välja vår politik? Sverigedemokraterna vill mycket riktigt fokusera våra humanitära hjälpinsatser där de gör mest nytta, det vill säga till världens problemområden. Detta förhindrar dock inte, som Per-Anders förhastat konkluderar, att vi då det verkligen behövs också tar emot människor i nöd. Denna slutsats är bara ännu ett bevis på ovilja att sätta sig in i och förstå vad sund sverigedemokratisk politik egentligen innebär. Per-Anders ämnar slutligen med motivationen att vi skulle sakna ett politiskt handlingsprogram hindra Ales invånare att lokalt rösta på Sverigedemokraterna. Hur anstår det någon att försöka beröva denna var myndig medborgares demokratiska rättighet? Sverigedemokraterna har mycket tydliga kommunpolitiska riktlinjer ur vilka ett konkret program arbetas fram och kommer att presenteras för Ales väljare, så detta behöver Per-Anders inte oroa sig för. Jag vet att många i vårt land redan har genomskådat det politiska hyckleri som tar sig allt tydligare form. Ledande politiker talar nu öppet och på allvar om att ge upp ideologiska värdegrunder för blocköverskridande koalitioner i syfte att motverka folkets demokratiska vilja och det sannolika resultatet i förestående val. Inräffar detta är med all tydlighet demokratin på fall och vägen mot ett enpartistyre utstakad. Så till Er väljare som inte redan gjort det vädjar jag: Gör inte som Per-Anders Klöversjö utan tag själva reda på mer om Sverigedemokraterna och vad vi står för. Möt oss, diskutera med oss, syna oss i sömmarna, leta upp de grymmaste av planer i vårt partiprogram och bilda Er en egen uppfattning. Hittar Ni något som överensstämmer med den nidbild som etablissemanget och dess media ger av oss, rösta på något annat parti. I annat fall, rösta svenskt!

Johan Fjellheim

Sverigedemokrat i Ale

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.