Årsmötet – Så gick det | Sverigedemokraterna i Ale

Årsmötet – Så gick det

  1. Årsmötet blev lyckat med  25 närvarande, den nya styrelsen har redan tagit plats:

Ordförande SD kommunstyrelse i Ale

Vice ordförande för SD kommunstyrelse i Ale

Mötet hölls av Rebecka Fallenkvist och sekreterare Pernilla Johansson


Rebecka Fallenkvist med Top SD Ale