Brott mot kommunallagen igen ifrån (S)! | Sverigedemokraterna i Ale

Brott mot kommunallagen igen ifrån (S)!


Vi har nu återigen tvingats att ta till Domstolen och i detta fall Förvaltningsrätten för att de styrande i vår kommun inte följer kommunallagen och således missbrukar sin maktposition. 
Slarv, missbruk eller okunskap? Det spelar ingen roll, det är så enkelt att man är skyldig som kommunalråd att hålla sig informerad om gällande lagstiftning. Att man gör ETT misstag må väl vara något som kan ursäktas men när man nu återigen på kort tid blir rättad av domstol så kan man undra. Vi håller oss i alla fall uppdaterade och såklart upplyser vi våra kommuninvånare om vad som händer i den kommunala maktens korridorer. Här är insändaren som publiceras i denna veckas nummer av Alekuriren (läs v.34).

 

Brott mot kommunallagen igen ifrån (S)!

Alebor nu har det hänt igen! De (S)tyrande har återigen valt att inte följa kommunallagen. Kommunallagen finns till som ett stabilt ramverk för oss alla i kommunen och för att garantera att kommunen styrs på ett demokratiskt och korrekt sätt. Den ska också fungera som ett samspel mellan politiker och tjänstemän och präglas av en tydlig och klar ansvarsfördelning.

I juni behandlade kommunstyrelsen ett ärende om att ramjustera budgeten för överförmyndarnämnden. För att ramjustera en budget krävs ett beslut i kommunfullmäktige. På detta möte protesterade jag och Sverigedemokraterna mot att kommunstyrelsen inte självt får besluta i ett ärende av den arten. Övriga partier lyssnade föga och jag reserverade mig också mot detta beslut och avsade mig därmed ansvaret för det beslutet. Det får övriga partier ta ansvar för. För att få ordning på det hela valde vi att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Till kommunstyrelsens möte i augusti har kommunens tjänstemän och politiska ledning tydligen valt att läsa kommunallagen och de väljer nu att lägga fram ett ärende i laga ordning till kommunfullmäktige med hänvisning till att ärendet har överklagats.

För er som läst Alekuriren tidigare i år kanske ni kommer ihåg att kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet tog ett beslut på egen hand trots att hon inte fick. Det beslutet överklagades av oss och där fick kommunen backa. Maktmissbruket var totalt, en sådan arrogans mot vårt demokratiska system. Nu har det alltså hänt igen! Detta påhejat av kommunledningen och samtliga övriga partier. Endast Sverigedemokraterna säger ifrån vid sådana här demokratiska övertramp!

Vi anser att en omstart behövs av kommunen när det kommer till styrning och ledning. Tystnadskulturen måste bort, arrogansen mot vårt demokratiska system måste rensas ut ifrån korridorerna. Det måste vara stopp för övertramp och maktmissbruk i de kommunala besluten. Vi säger omstart Ale!