Budget 2017 | Sverigedemokraterna i Ale

Budget 2017

Budget_2017_ny

Den 19 juni presenterar vi vår budget för 2017. Gruppledare Robert Jansson kommenterar budgeten: Våra barn är vår framtid och därför menar vi på att fokus ska ligga på att skapa en god arbetsmiljö och studiero för barn och elever. Vi väljer att skjuta till extra medel till utbildningsnämnden om nästan 6,5 miljoner där vi tänker oss anställa 12 extra förskollärare för att kunna öka personaltätheten och minska barngrupperna, förhoppningsvis kan det även påverka sjukskrivningstalen i positiv riktning.

Vårt andra huvudfokus ligger på de som en gång byggt upp vårt samhälle. Dessa personer förtjänar en ett gott liv på ålderns höst. Vi lägger därför drygt 1,2 miljoner på ett projekt som vi väljer att kalla ”Aktiv tid” där vi anställer två extra personal som får till uppgift att på ett strukturerat sätt aktivera våra äldre som bor på ett särskilt boende. Det finns absolut ett bra arbete på många av våra boenden men dessa två personer ska ses som en avlastning i det där dessa kommer besöka boendena i tur och ordning. Vi väljer också att förstärkt satsa på matkvaliteten samt matupplevelsen i sin helhet för våra äldre och där skjuter vi också till mer medel närmare bestämt 1,2 miljoner. 

Läs budgeten i sin helhet här:
VP och budget 2017 SD