Den misslyckade invandringspolitiken | Sverigedemokraterna i Ale

Den misslyckade invandringspolitiken

Kommunen ska ta emot 115 nyanlända.

image

SD står utanför övriga partiers misslyckade invandringspolitik

Under måndagen i förra veckan var alla partier inkallade till möte med anledning av att kommunen från och med 1 mars är tvingade enligt lag att ta emot 115 vuxna nyanlända samt att ordna bostad åt dessa. Mötets agenda var att diskutera hur kommunens politiker och tjänstemän ska hitta ett sätt att kommunicera ut detta, med syfte att undvika alla former av avvikande åsikter och eventuella protester. De övriga partierna vill nu tvinga på kommunens invånare deras misslyckade invandringspolitik. Paula Örn och Mikael Berglund är nu sina respektive partiers lokala verkställare av misslyckad invandringspolitik.

Vid mötet meddelade Sverigedemokraterna tydligt att vi inte kommer vara en del i arbetet med att förankra övriga partiers misslyckade politik. Det är ni socialdemokrater och moderater som är ansvariga för situationen så som den ser ut idag. Det är nu upp till kommunens övriga partier att lösa placeringen och byggnation för att möta lagkraven. Vi kommer dock att komma med synpunkter där vi får möjlighet när det gäller byggplatser och på vilket sätt kommunen avser bygga på. Kommunen har pekat ut 14 olika platser i kommunen som potentiella byggplatser för bostäder i ännu ospecificerad kvalitet och utformning. Några platser i respektive ort ligger nu ”under luppen” av kommunen.

Efter att vi sverigedemokrater meddelat att vi inte kommer vara en del i detta så lämnades mötet och det är nu upp till de övriga partierna att lösa sina egenskapade problem. Vi sverigedemokrater kommer nu att göra allt vad vi kan för att minska den skadliga politikens effekter!

Sverigedemokraterna Ale