Reglera fyverkerianvändandet | Sverigedemokraterna i Ale

Reglera fyverkerianvändandet

Motion och insändare om att reglera användningen av fyverkerier.

firework-828652_1280

Begränsa tiden för användning av fyrverkeri i Ale
Det kan inte ha undgått någon att synsättet till raketer och fyrverkerier har ändrats de senaste åren. Ett alltmer liberalt synssätt har gjort att det nu är mer regel än undantag att det skjuts fyrverkerier veckan före exempelvis nyårsafton och veckan efter. Detta skapar stort obehag hos bland annat många djurägare med rädda hundar, hästar och katter mm. Att inte veta när det är dags att förbereda sina djur för exempelvis nyårsfyrvekerier är bara det en otrygghet i sig. Det skapar även en otrygghetskänsla för ortsbefolkningen som helhet som kanske är ute på sin kvällspromenad när någon får för sig att skjuta fyrverkerier. Vi Sverigedemokrater väljer nu att ta tag i saken och lämna in en motion i syfte att begränsa fyrverkeriskjutning till enbart själva högtidsdagen såsom nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton.
Idag har många kommuner beslutat om regler för användande av fyrverkerier i sina lokala ordningsföreskrifter. De alra flesta kommuner som har begränsningar har också valt att begränsa användningen till just ovan nämnda dagar med skiftande tidsintervall. Vi föreslår nu att Ale kommun ändrar sina lokala ordningsföreskrifter för att minimera tiden som det är tillåtet att använda fyrverkerier.
Vårt förslag innebär att kommunstyrelsen ska återkomma med reviderade lokala ordningsföreskrifter innan nästa årsskifte med intentionen att begränsa möjligheterna att använda fyrverkerier förutom på tidigare nämnda dagar under exempelvis följande tider 19:00 till 01:00 påföljande dag. Vi föreslår även att uppdraget innefattar att se över möjligheten till begränsningar om skjutning vid bland annat våra äldreboenden och de centrala delarna av våra orter. Eftersom att flera andra kommuner redan har infört liknande begränsning och då med varierande politisk styrning vore det väl på sin plats att övriga partier också anslöt sig till vår linje om en begränsning av fryverkerianvändning i Ale. För Ales bästa; Finns det stöd i fullmäktige för vår motion?

SD i Ale