Insynsplats beviljades till Sverigedemokraterna i Ale kommun | Sverigedemokraterna i Ale

Insynsplats beviljades till Sverigedemokraterna i Ale kommun

Vi kan med glädje meddela våra väljare att Sverigedemokraterna numera har rätt till en insynsplats i kommunstyrelsen.  Det beslutades idag den 24 september 2012 på kommunfullmäktiges sammanträde då vår motion om insynsplats bifölls. Fullmäktige var inte eniga i frågan utan S+V+Mp menade att vi inte skulle tillåtas en insynplats med argumentet hör och häpna av demokratiska skäl! Det är den första Sverigedemokratiska motionen som har gått igenom i Ales kommunfullmäktige vilket för oss Sverigevänner i kommunen känns extra roligt. Vi hoppas nu på att vi får en bättre möjlighet att ta del av information och höra argumenten bakom de beslut som står att läsa i protokollen samt en bredare informationsbas att grunda våra ställningstaganden på i kommunfullmäktige. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att utse Rune Karlsson att besätta vår insynsplats och det kommer vi nu att meddela fullmäktiges valberedning.