Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tyrone Hanson angående hastigheten på Göteborgsvägen i Surte | Sverigedemokraterna i Ale

Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tyrone Hanson angående hastigheten på Göteborgsvägen i Surte

Surteborna och övriga Alebor lever farligt i trafiken bland annat på Göteborgsvägen i Surte.

På dagtid är det relativt lugnt med hastighetsöverträdelser, men på kvällstid förvandlas Göteborgsvägen till en racerbana för vissa bilförare, 40km/h är det som råder på sträckan. Många hus ligger nära vägbanan utmed Göteborgsvägen och sikten är ofta skymd. Detta är farligt för både bilister och övriga trafikanter vid in och utfarter till fastigheterna

 

Vi vill fråga samhällsbyggnadsnämndens ordförande följande:

  • Är du medveten om problemet?
  • Finns det några planer på att åtgärda och förhindra att hastigheten överträds?
  • Om det finns planer; vilka åtgärder tänker ni vidta?
  • Finns det planer på att höja trafiksäkerheten kring Göteborgsvägen?

Robert  Jansson
Sverigedemokraterna Ale

 

ställd till samhällsbyggnadsnämndensordförande i KF 2019-04-08