Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Ale

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna har idag 8 av 49 mandat i Ales kommunfullmäktige.

Vilka som är invalda för Sverigedemokraterna presenteras närmare under ”Våra företrädare.”

Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Om du vill ställa en fråga till fullmäktige går det bra. Varje sammanträde startar med allmänhetens frågestund. Man kan även följa sammanträdet via webb-tv. Mer information hittar du på http://www.ale.se

 

Här är samtliga sammanträdestider för alla nämnder i Ale:

https://ale.se/kommun–politik/moten-handlingar-och-protokoll/sammantradestider-2020.html

 

 

OBS!

Pga det nuvarande läget med Corona-viruset och Covid-19

är kommunfullmäktiges möten stängda för allmänheten tills vidare

men följ gärna med via webben!