Kulturföreningen Gimle | Sverigedemokraterna i Ale

Kulturföreningen Gimle

Välkommen till Kulturföreningen Gimle!

Kulturföreningen Gimle består av medlemmar från alla delar av Sverige. Vi är unga, gamla, svenskfödda och utrikesfödda. Alla enas dock i ett gemensamt intresse för att synliggöra, levandegöra, stärka och försvara det svenska och nordiska kulturarvet samt att stärka den svenska och nordiska identiteten i Sverige.

Här kan du läsa mer om vilka vi är, lära dig mer om vår verksamhet, om kulturarvet, och givetvis ansöka om medlemskap: https://gimlekultur.se/

Gimle är en nystartad, rikstäckande kulturförening. Till skillnad från många andra kulturföreningar så sysslar vi med mer eller mindre allt inom den svenska kulturen istället för vissa smala delar.
Men framför allt är vi en kulturkonservativ förening. Vi ser en tydlig koppling mellan bevarandet av det svenska kulturarvet och bevarandet av vår svenska identitet. Vi anser att man har rätt att känna en stolthet över sin kultur, och genom att synliggöra och tillgängliggöra vårt kulturarv så möjliggör vi för fler att ta till sig av det.

Gimle grundades som förening i November 2018, även om det tidigare varit ett aktivt nätverk som bland annat arrangerat två kulturfestivaler i Sölvesborg. Vi har redan medlemmar från de flesta delar av Sverige, och har som ambition att vi ska ha en lokal organisation i samtliga län, som kan jobba närmare medlemmarna och lyfta det lokala kulturarvet. Vill du bli en del i detta så gör du lättast det genom att bli medlem!