KYRKOVAL 2017 | Sverigedemokraterna i Ale

KYRKOVAL 2017

Kyrkovalet 17 september 2017
Tro och Tradition

RÖSTA den 17 september!
Svenska kyrkan är Sveriges folkkyrka med en majoritet av landets medborgare som medlemmar.
Alla röster är viktiga Vi betraktar Svenska kyrkans öde som en angelägenhet för alla svenskar – troende såväl som icke troende.
Var med och bidra till en bred och offensiv med en trygg stark tro och identitet, där välkomnandet är varmt och vi stoppar kyrkans väg mot oigenkännlighet.

Vi vill ha en kyrka där kärleken till det egna landet har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som bejakar sin roll som kulturbärare och missionär av det kristna budskapet. En kyrka som inte ger avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner!

Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

LÄS HELA MANIFESTET: kyrkoval.sd.se