Motion om att avsluta bidragsavtal med Folkets hus förening | Sverigedemokraterna i Ale

Motion om att avsluta bidragsavtal med Folkets hus förening

Kommunen kommer framöver att behöva spara in skattemedel där vi kan. Vi har uppmärksammat att föreningen folkets hus får särskilda bidrag för att driva runt sina lokaler.

Sverigedemokraterna värnar kärnverksamheten framför allt annat dvs. skola och omsorg. Att då subventionera och ge ett enskilt bidrag till en förening ser vi som uteslutet.

Vi är väl medvetna om att folkets hus även tillhandahåller lokaler till kommunen för bland annat skolans behov.

Vi värnar likabehandlingsprincipen och ingen vare sig det gäller person, brukare, företag eller förening ska särbehandlas. Vi kan inte se att Folkets hus förening behandlas enligt likabehandlingsprincipen utan de särbehandlas positivtexempelvis i jämförelse med våra bygdegårdsföreningar.

 

Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta:

Att avsluta alla bidragsavtal med folkets hus förening
Att Folkets hus framgent får ansöka enligt gällande riktlinjer ”KULTURSTÖD ALE KOMMUN – Driftsbidrag sid 13-14, bidrag till enskild fritidsanläggning”.

 

Robert Jansson(SD)

Marita Henriksson(SD)​

Pernilla Johansson(SD)