Motion om att avsluta Fairtrade city | Sverigedemokraterna i Ale

Motion om att avsluta Fairtrade city

Fairtrade city har visat sig vara ett relativt ineffektivt sätt att handla rättvist. Detta eftersom att en väldigt liten del går tillbaka till odlarna.
En av de vanliga punkterna av kritik är att Fairtrade kan bidra till att hålla fast de fattigaste i småskaligt olönsamt jordbruk.
Det var en av huvudslutsatserna när forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet studerade Fairtrade 2009.
I rapporten konstaterades att ”Sammantaget riskerar endast en mindre del av det merpris konsumenten betalar extra i butik nå jordbrukarna. Slutsatsen är att ett minimipris är ett ineffektivt sätt att stödja någons inkomster på.”
Den här typen av certifieringar skapar nya onödiga mellanhänder som finansierar olika organisationer med anställda, de konkurrerar också med andra som står utanför systemet och den extra slanten på butikspriset når inte ända fram till jordbrukaren eller lantarbetaren annat än i små portioner.
Bolaget Fairtrade city ägs till 50% av LO och till 50% av Svenska kyrkan. Det är inte kommunens ansvar att sponsra företag och varumärken.
Vår kommun bör hålla sig neutral till olika varumärken oavsett om det heter ”Fairtrade” eller ”rättvisa bananer”. Medlemskapet och aktiviteter är budgeterat till 25.000kr. Tillkommer gör de produkter som kommunen köper som dessutom är dyrare än vad ordinarie varor skulle kostat.

Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta:
– Att avsluta kommunens Fairtrade city arbete samt avsluta medlemskapet i organisationen Fairtrade city

Robert Jansson (SD)