Motion om att utreda en Aktivitetspark i Alvhem | Sverigedemokraterna i Ale

Motion om att utreda en Aktivitetspark i Alvhem

Det finns ett flertal som önskar en lekpark i Alvhem, då det idag saknas närliggande parker för barnfamiljer.
Flera av invånarna åker bil för att ta sig ut till en lekpark och detta skulle underlätta för samhället att få mer lokala aktiviteter. Det finns även flertal som löptränar i vår kommun och det skulle vara lämpligt att komplettera med ett utegym i denna aktivitetspark.
För att nå ut till alla grupper i samhället vill vi även se till att det finns sittbänkar för att skapa en bra allmän mötesplats för både äldre och yngre.
Ett förslag om en Aktivitetspark innehåller

– Lekpark för småbarn
– Enklare modell av Utegym
– Sittbänkar med bord

Enligt verksamhetsplan 2019 vill man uppnå målen för minskad klimatpåverkan, – Social hållbarhet och underlätta människors vardag. Det gör även en stor del av Hållbar utveckling i den sociala och miljömässiga dimensionen. Detta skulle vara ett kliv att nå delmålen med en friskare kommun och i riktning ”lätt att leva”.
Att bygga en aktivitetspark i Alvhem blir en inspiration till att göra en liknande modell på andra platser i kommunen.
Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige beslutar att:
–  utreda möjligheterna och kostnadsförslag för att bygga Aktivitetspark i Alvhem
– bygga en aktivitetspark enligt motionens intentioner i Alvhem efter utredning

Alexis Tranmarker / Kennet Sandow
Sverigedemokraterna Ale