Motion om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom kommunen | Sverigedemokraterna i Ale

Motion om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom kommunen

  1. Motionen lämnades in den 2012-11-26

Motion om ny rutin med begäran om belastningsutdrag vid anställning inom kommunens alla omsorgsområden

Vårt samhälle är under stora förändringar på många plan. Många upplever en allt större otrygghet i samhället och i värsta fall blir utsatt för brott. Det samhället kan göra för att den enskilde individen inte skall drabbas av detta är att förhindra och förebygga på olika sätt. Det kan handla om bland annat förändrade rutiner, arbetssätt och kontroller av olika slag. Kommunens rutin vid anställning av personal innebär idag att de personer som är aktuella för tjänster inom barnomsorg, grundskola och vård av barn med särskilt boende uppmanas att lämna in ett utdrag ur belastningsregistret, vilket är helt enligt vad lagen föreskriver. Hos många stora privata företag är det idag praxis att aktuella personer skall lämna in ett utdrag ur belastningsregistret. Det blir då ett kvitto för arbetsgivaren att personen ifråga tidigare har varit skötsam.

Förslaget skall ses som en trygghetsskapande åtgärd för våra äldre och alla de andra som brukar kommunens omsorgstjänster.

Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

  • Att kommunen eller vårdgivare inom kommunens ansvarsområde i sina anställningsrutiner inför att alltid begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom samtliga omsorgsområden.

För Sverigedemokraterna i Ale

Johan F, Lennie Kjellman, Rune Karlsson och Robert Jansson