Sverigedemokraterna i Ale | Sida 13

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande & GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Hålan 185
44990 Nol

facebook1

 • Har Moderaterna gett upp sina egna idéer om ekonomiskt ansvarstagande?

  Av Sverigedemokraterna Ale den 4 december, 2012
  0

  Denna insändare publicerades i Alekuriren vecka 49

  Måndagen den 26/11 höll kommunfullmäktige sitt novembersammanträde. Efter en återremiss i maj månad låg frågan om nya former för partistöd åter på fullmäktiges bord. I maj månad stod en majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter bakom ett förslag som totalt sett besparade kommunen ca en halv miljon kronor vilket vi Sverigedemokrater ansåg som ett ekonomiskt ansvarsfullt förslag. Förslaget innebar också en mer rättvis fördelning partierna emellan där de med få mandat fick en marginell ökning och de tre största en rejäl sänkning. Med dessa argument ställde vi Sverigedemokrater oss bakom förslaget i maj månad.

  Frågan har vid ett par tillfällen varit uppe i demokratiberedningen och återremitterats. När ärendet väl kom upp i kommunfullmäktige igen var tankarna om mer jämnt fördelade partistöd som bortblåsta och ett helt nytt förslag låg på bordet. En total kostnadsökning om 182.000 kr jämfört med ursprungsförslaget. I kommunens totala budget är det ingen stor summa pengar men  skattebetalarnas pengar skall hanteras med försiktighet och skall komma kommuninvånarna till gagn. Framförallt är fördelningen av ökningen från ursprungsförslaget anmärkningsvärd då det enbart gynnar de största partierna. Varför skall kommuninvånarna bidra med oskäligt för mycket pengar till enbart de tre största partierna? I handlingarna till fullmäktige framgår det att förslaget föregåtts av politiska överläggningar i demokratiberedningens presidium samt mellan kommunens kommunalråd. Man kan undra vad moderaterna och övriga alliansvänner erhållit i utbyte mot sin idé. Fullmäktiges beslut är ett urvattnat kompromissförslag som inte vittnar på krafttag och  förändring. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande där vår övertygelse går först utan att låta andra partier sätta agendan framför de egna idéerna.

  Robert Jansson (SD)

 • Motion om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom kommunen

  Av Sverigedemokraterna Ale den 29 november, 2012
  0

  Motionen lämnades in den 2012-11-26

  Motion om ny rutin med begäran om belastningsutdrag vid anställning inom kommunens alla omsorgsområden

  Vårt samhälle är under stora förändringar på många plan. Många upplever en allt större otrygghet i samhället och i värsta fall blir utsatt för brott. Det samhället kan göra för att den enskilde individen inte skall drabbas av detta är att förhindra och förebygga på olika sätt. Det kan handla om bland annat förändrade rutiner, arbetssätt och kontroller av olika slag. Kommunens rutin vid anställning av personal innebär idag att de personer som är aktuella för tjänster inom barnomsorg, grundskola och vård av barn med särskilt boende uppmanas att lämna in ett utdrag ur belastningsregistret, vilket är helt enligt vad lagen föreskriver. Hos många stora privata företag är det idag praxis att aktuella personer skall lämna in ett utdrag ur belastningsregistret. Det blir då ett kvitto för arbetsgivaren att personen ifråga tidigare har varit skötsam.

  Förslaget skall ses som en trygghetsskapande åtgärd för våra äldre och alla de andra som brukar kommunens omsorgstjänster.

  Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

  • Att kommunen eller vårdgivare inom kommunens ansvarsområde i sina anställningsrutiner inför att alltid begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom samtliga omsorgsområden.

  För Sverigedemokraterna i Ale

  Johan Fjellheim, Lennie Kjellman, Rune Karlsson och Robert Jansson

 • Sverigedemokraterna får insynplats i kommunstyrelsen

  Av Sverigedemokraterna Ale den 10 oktober, 2012
  0

  Denna insändare publicerades i Alekuriren vecka 41.

  Det är med glädje Sverigedemokraterna  konstaterar att vår motion om att ge samtliga partier i Kommunfullmäktige rätt till en insynsplats i Kommunstyrelsen på förra veckans fullmäktigesammanträde beviljades i sin helhet.

  Bakgrunden till motionen är det minst sagt instabila parlamentariska läge som råder i Ale med ett minoritetsstyre som blundar och hoppas på vårt stöd och en opposition som tjurskalligt krampar sig fast vid Mona Sahlins odemokratiska mantra om att kategoriskt frysa ute Sverigedemokraterna.

  Situationen har inneburit att vi ibland saknat nödvändig information om ärenden eller kännedom om hur diskussionerna förts kring desamma inför vårt viktiga ställningstagande såsom vågmästare när saken ska avgöras i Kommunfullmäktige.

  När en majoritet av fullmäktige genom sitt bifall till motionen tog ansvar för det rådande politiska läget valde oppositionen med Paula Örn (S) i spetsen att sätta sig på tvären och istället trassla in sig i sina vilda konspirationsteorier kring hur någon faktiskt kan stödja ett politiskt förslag från Sverigedemokraterna. Denna uttjatade agitation och högst tveksamma demokratisyn får stå för Paula Örn och hennes gelikar. Lyckligtvis har majoriteten av Ales förtroendevalda mer respekt för demokratin och dess spelregler.

  När vi inom kort besätter vår insynsplats i Kommunstyrelsen får vi betydligt bättre förutsättningar att fatta rätt beslut för Ale och dess invånare. Ett bakslag för Paula Örn men ett framsteg för demokratin!

  Sverigedemokraterna Ale

 • Insynsplats beviljades till Sverigedemokraterna i Ale kommun

  Av Sverigedemokraterna Ale den 24 september, 2012
  0

  Vi kan med glädje meddela våra väljare att Sverigedemokraterna numera har rätt till en insynsplats i kommunstyrelsen.  Det beslutades idag den 24 september 2012 på kommunfullmäktiges sammanträde då vår motion om insynsplats bifölls. Fullmäktige var inte eniga i frågan utan S+V+Mp menade att vi inte skulle tillåtas en insynplats med argumentet hör och häpna av demokratiska skäl! Det är den första Sverigedemokratiska motionen som har gått igenom i Ales kommunfullmäktige vilket för oss Sverigevänner i kommunen känns extra roligt. Vi hoppas nu på att vi får en bättre möjlighet att ta del av information och höra argumenten bakom de beslut som står att läsa i protokollen samt en bredare informationsbas att grunda våra ställningstaganden på i kommunfullmäktige. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att utse Rune Karlsson att besätta vår insynsplats och det kommer vi nu att meddela fullmäktiges valberedning.

 • Medlemsmöte 30/9

  Av Sverigedemokraterna Ale den 15 september, 2012
  0
  0

  Välkommen till medlemsmöte den 30/9 kl 18:00
  Alla medlemmar har erhållit en inbjudan. Vi hälsar alla medlemmar och sympatisörer välkomna.

  Temat för kvällen är politiken i Ale och motioner som vi planerar att lämna in för beredning.

  För att få information om lokal kontakta Robert Jansson på 0703-836482

  Ví bjuder på fika!