Sverigedemokraterna i Ale | Sida 13

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande & GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Hålan 185
44990 Nol

facebook1

 • Svar på insändare angående tiggeriet

  Av Sverigedemokraterna Ale den 14 september, 2013
  0

  Publicerades i Ale-kuriren vecka 35.

  Att döma av insändarsidan i Ale-kuriren vecka 34 har vi nu åtminstone fått upp debatten på bordet vilket vi Sverigedemokrater givetvis välkomnar. Dock florerar det ett antal felaktiga påståenden. Skribenterna har nog för det första inte själva blivit utsatta för det verkliga problemet med tiggeriet på Ale Torg. Vid upprepade tillfällen har tiggare antastat folk när de går utefter Ale Torg, de handgripligen flyger upp framför folk och hindrar deras väg samtidigt som de viftar med ett papper uppe i ansiktet. En högst obehaglig upplevelse! Deras beteende stör den allmänna ordningen i vår kommun.

  Det hävdas att tiggeriet inte är organiserat. Detta är direkt felaktigt! Polismyndigheter runt om i landet har flera gånger påvisat att kriminella ligor ligger bakom just tiggeriet. I GP 2012-06-15 står det att läsa: . I Stockholm har polisen i flera fall lyckats visa att ligor ligger bakom tiggeriet. ”- Personer har förts till Sverige av kriminella grupper för att utnyttjas i tiggeri, för tvångsarbete eller för att medverka i brottslig verksamhet. Handikappade och barn är mycket värdefulla brottsverktyg, säger Kajsa Wahlberg, kriminalinspektör vid rikspolisstyrelsen.” Även i Gävleborg och Östergötland finns liknande uttalanden ifrån respektive polismyndighet. Att hänvisa till någon enskild politiskt speglad tidning får i sammanhanget anses högst oseriöst.

  Någon frågar sig om kommunen skall anlita väktare för att jaga bort tiggare. Nej kommunen skall inte behöva anlita väktare. En förändring i den kommunala ordningsstadgan av den här karaktären blir en polisiär angelägenhet.

  Ytterst är det här en nationell fråga där vi motionerat i riksdagen om att förbjuda tiggeri. En sådan förändring tar tid att genomföra därför ser vi nu behovet av att skyndsamt vidta åtgärder på kommunal nivå. Nationellt har flera andra partier gått Sverigedemokraternas väg det senaste året. Därför hoppas vi nu på fullmäktiges stöd i frågan.

  Robert Jansson (SD)

 • Motion om förbud mot offentligt tiggeri samt om tillstånd vid insamling av pengar i samband med framförande av gatumusik

  Av Sverigedemokraterna Ale den 14 september, 2013
  0

  Denna motion lämnades in i augusti månad 2013.

  Vår närhet till en storstad är på många sätt positiv. Men det finns också negativa aspekter som kommer med vår närhet. Med denna närhet kommer bland annat en ökad kriminalitet, otrygghet samt företeelsen tiggeri. Något som tyvärr blivit allt vanligare i svenska städer är offentligt tiggeri, på senare tid har vi tyvärr även fått se det i vår kommun främst på Ale torg. I dagsläget drabbas både affärsidkare och allmänheten av tiggeriet och det negativa och tråkiga inslag i gatubilden som det utgör.

  Sverigedemokraternas åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att ett förbud mot offentligt tiggeri måste till snarast möjligt. Vi anser att denna verksamhet skall motarbetas så kraftfullt som möjligt av kommunen och berörda myndigheter. För detta krävs bland annat att kommunens samarbete med Polismyndigheten utökas och förbättras och att det i den kommunala ordningsstadgan införs ett förbud mot offentligt tiggeri.

  Den fria rörligheten inom EU är vad som återaktualiserat problemet med tiggeri i Sverige. Detta är ett resultat av de tandlösa Schengenreglerna. Tiggeriet hjälper inte heller de verkligt drabbade utan är ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja utsatta människor. Ligorna är ofta inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter. Även minderåriga utnyttjas i dessa syften. Det är en inte minst viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar det organiserade tiggeriet. Även gatumusik används som medel för att tigga pengar, det är därför även viktigt att kommunen fortsättningsvis kräver tillstånd för insamling av pengar i samband med framförande av gatumusik.

  För Alebornas trivsel, välbefinnande och trygghet anser vi Sverigedemokrater att offentligt tiggeri skall förbjudas, men det skall självklart göras på ett sätt som är förenligt med rikets lagar där själva utformandet får utredas noggrant.

  Med anledning av ovan yrkar vi på:

  –     Att Ale kommun i sin lokala ordningsstadga skriver in ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats eller platser som kommunen jämställt med offentlig plats.

  –    Att Ale kommun i sin lokala ordningsstadga skall kräva tillstånd för att samla in pengar vid framförande av gatumusik, således ändra andra meningen i § 12 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ale kommun till: Så också när insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik.

  För Sverigedemokraterna

   

  Lennie Kjellman                           Rune Karlsson                                  Johan Fjellheim

 • Sverigedemokraterna vill sätta stopp för det offentliga tiggeriet i Ale kommun

  Av Sverigedemokraterna Ale den 13 augusti, 2013
  0

  Denna insändare publicerades i Alekuriren vecka 33.

  Vår närhet till en storstad är på många sätt positiv. Närheten och goda kommunikationer till storstaden innebär också att vissa negativa företeelser ökar i omfattning.  Exempelvis en ökad kriminalitet, otrygghet samt företeelsen tiggeri. Något som tyvärr blivit allt vanligare i svenska städer är offentligt tiggeri, på senare tid har vi tyvärr även fått se det i vår kommun främst på Ale torg. Både affärsidkare och allmänheten drabbas av tiggeriet, de står utanför butiker och hoppar på folk med olika metoder . Vi kan inte tolerera sådana negativa och tråkiga inslag i den offentliga miljön som det faktiskt utgör. Den fria rörligheten inom EU, genom de tandlösa Schengenreglerna är en direkt konsekvens till tiggeriet i Sverige. Tiggeriet hjälper inte heller de verkligt drabbade utan är ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja utsatta människor. Ligorna är ofta inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter. Även minderåriga utnyttjas i dessa syften. Det är en inte minst viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar det organiserade tiggeriet både i Ale och övriga Sverige.

  Sverigedemokraternas åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att ett förbud mot offentligt tiggeri måste till snarast möjligt. Vi anser att denna verksamhet skall motarbetas så kraftfullt som möjligt av kommunen och berörda myndigheter. För detta krävs bland annat att kommunens samarbete med Polismyndigheten utökas och förbättras och att det i den kommunala ordningsstadgan införs ett förbud mot offentligt tiggeri. För Alebornas trivsel, välbefinnande och trygghet anser vi Sverigedemokrater att offentligt tiggeri skall förbjudas, men det skall självklart göras på ett sätt som är förenligt med rikets lagar där själva utformandet får utredas noggrant. Vi kommer till första kommunfullmäktigemötet efter sommaren att lämna in en motion där vi vill ändra i den kommunala ordningsstadgan så att det blir förbjudet med offentligt tiggeri i Ale kommun. Även gatumusik används som metod för att tigga pengar, därför föreslår vi att kommunen fortsättningsvis kräver tillstånd för insamling av pengar i samband med framförande av gatumusik.

   Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Ale

 • Medlemsmöte den 8 juni

  Av Sverigedemokraterna Ale den 28 maj, 2013
  0

   Sverigedemokraterna i Ale och Lerum bjuder in till medlemsmöte

  Det har blivit hög tid för ett nytt medlemsmöte för Sverigedemokraterna i Ale. Det var ett tag sedan vi kunde samla gamla och nya medlemmar och då vi växer och blir större är det nu dags att samlas och lära känna gamla och nya medlemmar i kommunföreningen.

  Lördagen den 8 juni är du som medlem hjärtligt välkommen till ett medlemsmöte. Vi får besök av riksdagsmannen Per Ramhorn som skall prata om sjukvårdspolitik och lite äldrefrågor. Paula Bieler och Hanna Wigh ifrån SD-kvinnor håller en föredragning om SD-kvinnors verksamhet och profilfrågor.

   

  Per RamhornSD-KVI~4SD-KVI~3

  Per Ramhorn                Paula Bieler                Hanna Wigh

  Lördag den 8:e juni, klockan 12:00
  L
  erums kommunhus, Bagges torg, Lerum

  PS. Tag gärna med dig en respektive, vän eller släkting som kan vara intresserad. DS

  Välkommen!

 • Medlemsmöte den 17 mars

  Av Sverigedemokraterna Ale den 10 mars, 2013
  0

  Söndagen den 17 mars kl 12 inbjudes alla medlemmar till medlemsmöte.

  Bland annat kommer en fotograf att gästa oss för porträttfotografering. För de som önskar en porträttbild att använda som pressbild, avtar eller liknande är detta möte väl värt ett besök.

  Alla medlemmar har erhållit inbjudan via mail där också lokal finns angiven. Om du är nyfiken på att besöka detta möte kontaktar du vår ordförande på mail eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du till höger.