Sverigedemokraterna i Ale | Sida 16

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande & GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Hålan 185
44990 Nol

facebook1

 • Årsmötet 2012

  Av Sverigedemokraterna Ale den 6 februari, 2012
  0
  0

  Söndagen den 5 februari höll Sverigedemokraterna i Ale årsmöte i Starrkärrs bygdegård. Traditionsenligt bjöd föreningen de gästande deltagarna på kaffe och smörgåstårta. Några nya medlemmar valde att gästa årsmötet. Gör som dem och kom med i vår snabbt växande Sverigevänliga rörelse!

  Under årsmötet redogjorde styrelsen sedvanligt för verksamheten i föreningen och den parlamentariska gruppen för sitt arbete under det gågna året. Styrelsen passade även på att presentera den framtagna verksamhetsplanen för 2012.

  Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2012

  Ordförande Robert Jansson

  Andre vice ordförande Johan Fjellheim

  Övriga ledamöter:

  Rune Karlsson

  Lennie Kjellman

  Styrelsen tackar medlemmarna för ett trevligt årsmöte!

 • Sverigedemokraterna Ale håller årsmöte den 5 februari

  Av Sverigedemokraterna Ale den 7 januari, 2012
  0
  0

  Sverigedemokraterna Ale  håller årsmöte söndagen den 5 februari kl 18.

  Alla medlemmar erhåller kallelse och handlingar via brev eller e-post.

  Är du intresserad av att närvara fastän du inte är medlem kontakta ordförande Robert Jansson

 • Motion angående överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

  Av Sverigedemokraterna Ale den 18 september, 2011
  0
  0

  Den nuvarande överenskommelsen ger KS möjlighet att besluta om att ta emot ett obegränsat antal flyktingar och andra skyddsbehövande, vilket Vi tycker rimmar dåligt med att KF skall vara kommunens högsta beslutande organ!

  Ale kommun skall ju vara en demokratiskt styrd kommun, därför bör ju beslut av denna dignitet som berör alla kommuninvånare beslutas i KF. Alla folkvalda borde få delta i debatter och beslut. Vilket i sin tur ger kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till flera olika alternativ.

  Sverigedemokraterna i Ale föreslår därför Kommunfullmäktige:

  Att. Kommunstyrelsen säger upp den nuvarande överenskommelsen i god tid före den 20111001.

  Att. om en ny överenskommelse skall ingås med Migrationsverket skall KF besluta om detta.

  Sverigedemokraterna Ale 20110530

  Rune Karlsson

 • Tack för Er röst!

  Av Sverigedemokraterna Ale den 16 maj, 2011
  0
  0

  Efter gårdagens omval till regionfullmäktige står det klart att Sverigedemokraterna erhöll 5,8% av rösterna. I Ale erhöll vi 7,7% av rösterna vilket gör oss till det tredje största partiet. Sverigedemokraternas regionfullmäktigegrupp tackar alla väljare för förtroendet. Du vet väl om att Du kan följa regionfullmäktige-debatterna via webb-tv

  Blev Du kanske lite nyfiken på Sverigedemokraterna och vår politik under omvalet och känner att du vill veta mer, tveka inte att kontakta oss!

 • Motion om att vitalisera demokratin i Ale

  Av Sverigedemokraterna Ale den 18 april, 2011
  0
  0

   

  Motionen lämnades in den 20110418

  Motion om att vitalisera demokratin i Ale

  I tider som dessa, då människor i vår omvärld kämpar och dör för grundläggande demokratiska rättigheter framstår våra politiska utmaningar som rena bagateller. Visst är det så, att vi i relation till många extrema situationer har kommit långt i fråga om folkligt inflytande, men detta betyder inte att vi kan sluta arbeta för att utveckla demokratin utifrån vår egen verklighet. 

  Sverigedemokraterna ser mycket positivt på den i Ale genomförda ”demokratibarometern”, vilken borgar för att vi är på rätt väg men också att det finns en viss diskrepans i demokratiuppfattningen hos kommunens politiker och medborgare. I syfte att konvergera bilden och stärka dialogen med medborgarna vill Sverigedemokraterna i Ale ha en utökad tillämpning av såväl rådgivande som verifierande opinionsundersökningar. Detta gällande frågor som har direkta konsekvenser i kommunens verksamheter, är av stor ekonomisk betydelse för kommunen eller har stor inverkan på dess samhällsfunktioner och invånarnas situation. 

  På detta sätt vitaliseras demokratin och man säkerställer att den förda politiken och kommunens utveckling sker i samklang med invånarnas uppfattning och vilja. 

  Ale uppmuntrar idag sina invånare till kommunalt engagemang i diverse demokratiska forum och 

  inflytande i politiken erbjuds genom möjligheten att lägga medborgarförslag eller föra en dialog med kommunens politiska företrädare, som i sin tur kan motionera om förändring. 

  Sverigedemokraterna i Ale vill modernisera och koordinera dessa kanaler i en webbaserad plattform för synpunkter, diskussion och förslag (jfr t ex ”Malmöinitiativet”). På detta sätt underlättas och stimuleras invånarnas engagemang, inte minst bland yngre, och den allmänna opinionen blir lättare att överskåda och ta hänsyn till i det politiska arbetet. 

  Inkomna medborgarförslag och motioner är som allmänna handlingar idag endast tillgängliga genom respektive handläggande nämnd- eller kommunsekreterare. 

  Sverigedemokraterna i Ale vill öka tillgängligheten och transparensen i den demokratiska processen genom att samtliga medborgarförslag och motioner, likt protokollen med beslut därom, publiceras på kommunens hemsida (jfr t ex www.klippan.se). 

  Ekonomiska synergier är att löpande administration och utlämningsservice i stor utsträckning kan ersättas med ett publiceringstillfälle samt att man minskar risken för upprepade förslag och onödigt beredningsarbete. 

  I syfte att vitalisera den kommunala demokratin och lyfta fram Ale som en föregångskommun i fråga om moderna metoder föreslår Sverigedemokraterna i Ale

  • att Ale kommun i frågor som bedöms vara av stort intresse för brukare eller invånare förhör sig om den berörda eller allmänna uppfattningen i en enkät eller opinionsundersökning.
  •  att Ale kommun implementerar en webbaserad plattform för invånares synpunkter, diskussion och förslag på kommunens hemsida.
  •   att Ale kommun publicerar aktuella och arkiverade medborgarförslag och motioner på kommunens hemsida.

      

    __________________________________ 

    Johan Fjellheim, Sverigedemokraterna Ale 

   

  _________________________________ 

  Robert Jansson, Sverigedemokraterna Ale