Sverigedemokraterna i Ale | Sida 16

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande & GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Hålan 185
44990 Nol

facebook1

 • Försämrad möjlighet till bostad och arbete i Ale

  Av Sverigedemokraterna Ale den 2 mars, 2012
  0
  0

  Ales tidigare överrenskommelse med staten om att mot en ekonomisk ersättning motta flyktingar och andra skyddsbehövande sades i höstas upp av Länsstyrelsen för omförhandling och på Ale kommunfullmäktige den 27 februari avhandlades kommunstyrelsens förslag till nytt avtal. Såväl det gamla som det nya avtalet omfattar totalt 30 personer men med den väsentliga skillnaden att 25 personer mot tidigare 5 nu skall anvisas bostad genom s k anläggningsboende. Tidigare förväntades alltså 25 av de 30 personerna skaffa boende på egen hand, men bl a p g a den bostadsbrist som råder i kommunen har allt färre haft denna möjlighet. Detta faktum rimmar illa med övriga partiers ståndpunkt att Ale har alla förutsättningar att teckna ett nytt avtal om 30 personer. Kommunen tvingas nu årligen tillhandahålla 25 bostäder för detta ändamål. Vi Sverigedemokrater anser inte att avtalet är förenligt med den situation som råder på bostadsmarknaden i Ale och yrkade därför som enda parti avslag till förslaget. Vi anser vidare att det är oansvarigt att placera dessa personer i vår kommun med en redan hög arbetslöshet. Övriga partier anförde solidaritet som enda argument för ökat mottagande, men hur solidariskt är det egentligen att anvisa merparten av denna svaga grupp rakt in i ett redan växande utanförskap? Och hur solidariskt är det mot de många av Ales ungdomar som redan innan tvingades börja sina vuxna liv med arbetslöshet?

  Som om inte detta vore nog tecknades det nya avtalet tillsvidare, helt utan vetskap om vad denna affär med staten medför för reellt nettoresultat för kommunen!

  Något som är extra anmärkningsvärt är Aledemokraternas eftergivenhet i frågan. I deras valmanifest kan man bland annat hitta följande:

  Kostnaderna och framför allt tillgången till bostäder, arbete, sjukvård och skolor är för liten för att i dagsläget ta emot ytterligare invandrare. Så länge resurser saknas säger Aledemokraterna nej till ytterligare flyktingmottagning inom den nuvarande flyktingpolitikens ramar”.

  Mot bakgrund av detta löfte ser Sverigedemokraterna det som mycket märkligt att Aledemokraterna inte ens bemödade sig att uttala sig i frågan utan svalde hela avtalet utan att blinka. Är Aledemokraternas nya inriktning förankrad hos deras väljare?

  Sverigedemokraterna Ale

 • Årsmötet 2012

  Av Sverigedemokraterna Ale den 6 februari, 2012
  0
  0

  Söndagen den 5 februari höll Sverigedemokraterna i Ale årsmöte i Starrkärrs bygdegård. Traditionsenligt bjöd föreningen de gästande deltagarna på kaffe och smörgåstårta. Några nya medlemmar valde att gästa årsmötet. Gör som dem och kom med i vår snabbt växande Sverigevänliga rörelse!

  Under årsmötet redogjorde styrelsen sedvanligt för verksamheten i föreningen och den parlamentariska gruppen för sitt arbete under det gågna året. Styrelsen passade även på att presentera den framtagna verksamhetsplanen för 2012.

  Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2012

  Ordförande Robert Jansson

  Andre vice ordförande Johan Fjellheim

  Övriga ledamöter:

  Rune Karlsson

  Lennie Kjellman

  Styrelsen tackar medlemmarna för ett trevligt årsmöte!

 • Sverigedemokraterna Ale håller årsmöte den 5 februari

  Av Sverigedemokraterna Ale den 7 januari, 2012
  0
  0

  Sverigedemokraterna Ale  håller årsmöte söndagen den 5 februari kl 18.

  Alla medlemmar erhåller kallelse och handlingar via brev eller e-post.

  Är du intresserad av att närvara fastän du inte är medlem kontakta ordförande Robert Jansson

 • Motion angående överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

  Av Sverigedemokraterna Ale den 18 september, 2011
  0
  0

  Den nuvarande överenskommelsen ger KS möjlighet att besluta om att ta emot ett obegränsat antal flyktingar och andra skyddsbehövande, vilket Vi tycker rimmar dåligt med att KF skall vara kommunens högsta beslutande organ!

  Ale kommun skall ju vara en demokratiskt styrd kommun, därför bör ju beslut av denna dignitet som berör alla kommuninvånare beslutas i KF. Alla folkvalda borde få delta i debatter och beslut. Vilket i sin tur ger kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till flera olika alternativ.

  Sverigedemokraterna i Ale föreslår därför Kommunfullmäktige:

  Att. Kommunstyrelsen säger upp den nuvarande överenskommelsen i god tid före den 20111001.

  Att. om en ny överenskommelse skall ingås med Migrationsverket skall KF besluta om detta.

  Sverigedemokraterna Ale 20110530

  Rune Karlsson

 • Tack för Er röst!

  Av Sverigedemokraterna Ale den 16 maj, 2011
  0
  0

  Efter gårdagens omval till regionfullmäktige står det klart att Sverigedemokraterna erhöll 5,8% av rösterna. I Ale erhöll vi 7,7% av rösterna vilket gör oss till det tredje största partiet. Sverigedemokraternas regionfullmäktigegrupp tackar alla väljare för förtroendet. Du vet väl om att Du kan följa regionfullmäktige-debatterna via webb-tv

  Blev Du kanske lite nyfiken på Sverigedemokraterna och vår politik under omvalet och känner att du vill veta mer, tveka inte att kontakta oss!