Sverigedemokraterna i Ale | Sida 16

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande & GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Hålan 185
44990 Nol

facebook1

 • Flumprojekt framför kärnverksamhet i Miljöpartiets Ale

  Av Sverigedemokraterna Ale den 8 november, 2010
  0
  0

  Med anledning av MP’s präktiga motion till kommunfullmäktige om tillförande av omfattande ekonomiska medel till ett mångfaldsprojekt i Ale har Sverigedemokraterna i kommunen följande reaktion.

  Det är dags att vakna upp ur er dvala, MP. Det är inget annat än er och era gelikars passivitet inom invandringspolitiken som skapat de enorma sociala problem och kulturella motsättningar som vi nu har svårt att stävja. Har ni tillstymmelse till självkritik kanske ni också inser att detta är en stor anledning till att Aleborna nu har tröttnat och pekat ut en ny politisk riktning.

  Om ni verkligen menar allvar med att göra bättring och börja ta ert ansvar för situationen som ni själva till stor del har orsakat, så var väl inte detta någon bra början. Att lägga kommunens resurser på ett flumprojekt som ingen kan sätta tid eller prislapp på och än mindre påvisa avsedd effekt av istället för att, som vi alla har lovat väljarna, fokusera på den eftersatta kärnverksamheten är inget annat än oansvarigt.

  Projektet, om det ens kan kallas så, är luddigt formulerat vilket innebär att det sannolikt skulle bli en mycket kostsam historia för Ale. Utan konkreta mål och metoder blir det också en omöjlighet att följa upp resultatet, vilket kanske är avsikten. Att vidare motivera detta slöseri med en referens till framgångarna med Vakna!-verksamheten saknar helt relevans då de bakomliggande problemen varken är jämförbara eller av samma dignitet. Jämförelsen är snarare ett bevis för att MP fortfarande inte har förstått allvaret i situationen.

  Vad MP också verkar oförmögna att inse är att man genom sitt uttjatade och inskränkta fördömande av alla nytänkande och ansvarstagande svenskar som främlingsfientliga i själva verket förstärker skillnader och därmed underblåser det kulturellt betingade våld som vi alla vill stoppa.

  Nej, om MP istället för att påstå att ca 1000 av Ales väljare skulle vara okunniga tar opinionen och dess företrädare på allvar får de nog större trovärdighet och gehör för sina idéer. Den nya kommunstyrelsen har tagit sitt ansvar med ett löfte om att inga förslag som är bra för Ale skall hållas tillbaka på grund av partisymbol. Det är sorgligt om inte MP kan uppvisa samma respekt för valresultatet och den demokratiska processen.

  Sverigedemokraternas övertygelse är diametralt MP’s att kulturella motsättningar bäst bekämpas genom att nya svenskar i Ale ges en ärlig chans att förstå och anamma svenska värdegrunder och sociala koder. Detta är inte som MP trångsynt skulle hävda främlingsfientligt, det är tvärtom vad vi tror det effektivaste sättet att ge dessa människor möjlighet att komma in i och bli en del av det svenska samhället.

  Detta mål kan bara uppnås genom kunskap om och assimilering till den svenska kulturen men aldrig som MP förordar, genom förnekelse och nedbrytning av densamma till förmån för den mångkultur vi idag ser de förödande konsekvenserna av.

  Johan Fjellheim (SD)

  Robert Jansson (SD)

 • TACK!

  Av Sverigedemokraterna Ale den 6 oktober, 2010
  0
  0

  Vi vill tacka Ales invånare för en mycket trevlig och givande valrörelse med många intressanta möten. Trots medial motvind blev vi med Ert stöd mycket framgångsrika och får nu möjlighet att påverka politiken och Ales framtid till det bättre. På kommunalnivå erhöll vi 5,59% av rösterna vilket ger oss 3 mandat.

  Sverigedemokraterna ALE

 • Låt Aleborna bestämma om de vill ha ett nytt kommunalhus

  Av Sverigedemokraterna Ale den 12 september, 2010
  0
  0

  Följande insändare publicerades i Alekuriren nr 29 ,vecka 35.

  Låt Aleborna bestämma om de vill ha ett nytt kommunalhus

  Med anledning av Jarl Karlssons replik i Alekuriren vecka 34 angående nytt kommunalhus vill jag yttra Sverigedemokraternas syn på nytt kommunalhus. Vi Sverigedemokrater vill använda skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt. I dagsläget tycker vi det finns viktigare saker att satsa pengar på bland annat fler vuxna i skolan för att motverka otrygghet och psykisk ohälsa, fler trygghetsboenden och en matreform för de äldre. Vi Sverigedemokrater vill att alla Ales samhällen skall leva därför motsätter vi oss en centralisering i nya flådiga lokaler i Nödinge. Vem vill nyetablera i Alafors om kommunen avvecklar?

  Men kanske det viktigaste av allt, medborgarna måste få möjlighet att säga sin mening i denna stora fråga. Vi Sverigedemokrater förordar en utökad användning av såväl beslutande som rådgivande folkomröstningar.  Vi föreslår att kommuninvånarna efter att ha tagit del av kommunförvaltningens förstudie får vara med och aktivt välja om de vill ha ett nytt kommunalhus eller inte! Vad medborgarna även borde få ta del av är vad som kommer att stryka på foten i kärnverksamheten. För tro inte att ett gammalt kommunhus anpassat för kommunal verksamhet går att sälja för samma summa som det nya flådiga huset kommer att kosta. En annan fråga som vi tycker skall beröras av en folkomröstning är trängselskatterna in till Göteborg.  

  Rösta den 19 september på ett parti som vitaliserar demokratin i Ale och Sverige.

  Robert Jansson (SD)

 • Valrörelse

  Av Sverigedemokraterna Ale den 12 augusti, 2010
  0
  0

  Senaste veckorna har vi jobbat intensivt med utdelning utav SD-kuriren valspecial samt ”vem vill bli pensionär”-bladet.  Vi kommer att fortsätta med de hushåll vi ännu inte hunnit med. Vi kommer även att stå i våra samhällen för att kunna svara på dina frågor, då främst på eftermiddagar och helger. De kommande veckorna kommer en del av de gymnasieskolor som inte hanns med under våren att få besök utav SDU. Annars märks det att vi har vind i seglen både i den allmäna debatten och att vi har en fortsatt stor medlemstillströmning runt om i landet.

  Har du några frågor som du vill ha svar på är du välkommen att ställa dem antingen när vi besöker dit samhälle eller via e-mail!

 • Alekuriren har bekänt färg!

  Av Sverigedemokraterna Ale den 29 juni, 2010
  0
  0

  Följande svar publicerades i Alekuriren nummer 25, vecka 26

  Alekuriren bekänner färg! Hittills har Alekuriren erbjudit alla politiska partier samma objektiva utymme i den offentliga debatten, vilket är bra men inte mindre än vad man ska förvänta sig av neutral svensk media. Till min bestörtning konstaterar jag nu dock att en allt tydligare trend i opinionen pressat även Alekuriren till att visa sitt rätta ansikte och göra politiska ställningstaganden. I förra veckans nummer fördömer Per-Anders Klöversjö i sin ledare Sverigedemokraterna och våra sympatisörer med en minst sagt föraktfull intonation. Per-Anders påstår sig slå vakt om yttrandefriheten, men bekräftar i samma mening sin respekt för de rent odemokratiska krafter som vill förvägra vissa människor att nyttja densamma pinsamt genomskinligt! Det är till och med som så att en sverigedemokrat kan uppfattas mänsklig efter ett tag. Jag hade som Sverigedemokrat och förkämpe av en mer seriös valdebatt blivit upprörd men inte direkt förvånad om detta citat kommit från en politisk antagonist i de demoniserande och osakligaangrepp vi tyvärr måste utstå i brist på vettiga argument mot vår politik. Nu är dock situationen mer alarmerande än så. Uttalandet har gjorts av ingen annan än Per-Anders Klöversjö, ansvarig utgivare för Alekuriren. Med denna och i ledaren övriga beskrivningar av Sverigedemokraterna såsom ”motpol”, ”gruppering” samt generellt avståndstagande benämningar i tredje persons pronomen, bekräftar Per-Anders inte bara sina indoktrinerade fördomar utan gör samtidigt det tydliga politiska ställningstagande vi alla hade hoppats få slippa se av någon i hans ställning. Per-Anders påstår vidare att vi i Sverige är ”ganska överens om invandringspolitiken och antyder att Sverigedemokraterna har kraftigt avvikande åsikter. Vad är det som svenskarna är ganska överens om? Är det att vi hittills fört en ansvarsfull och lyckad invandringspolitik och bör fortsätta på samma linje? Är det att så inte är fallet, men att vi ska förtiga misslyckandet och de omfattande samhällsproblem vi snart inte längre kan stävja? Näppeligen. Någonting i denna verklighetsuppfattning är fel. När Per-Anders också klargör att han hyser förståelse för de människor som sätter bilar och skolor i brand för att de saknar arbete eller för att våra myndigheter uprätthåller de lagar som gäller i landet inser nog de flesta var problemet egentligen ligger. Att dessutom, för sina egna politiska syftens skull försöka spela på läsarnas patos för enskilda och tragiska livsöden tyder på en enorm desperation och en beklämmande svag journalistik. Om nu, som Per-Anders menar, Sverigedemokraterna har den avvikande och felaktiga bilden av verkligeheten och vilka åtgärder som bör vidtagas, vad är det då som får allt fler inhemska som invandrade svenskar att välja vår politik? Sverigedemokraterna vill mycket riktigt fokusera våra humanitära hjälpinsatser där de gör mest nytta, det vill säga till världens problemområden. Detta förhindrar dock inte, som Per-Anders förhastat konkluderar, att vi då det verkligen behövs också tar emot människor i nöd. Denna slutsats är bara ännu ett bevis på ovilja att sätta sig in i och förstå vad sund sverigedemokratisk politik egentligen innebär. Per-Anders ämnar slutligen med motivationen att vi skulle sakna ett politiskt handlingsprogram hindra Ales invånare att lokalt rösta på Sverigedemokraterna. Hur anstår det någon att försöka beröva denna var myndig medborgares demokratiska rättighet? Sverigedemokraterna har mycket tydliga kommunpolitiska riktlinjer ur vilka ett konkret program arbetas fram och kommer att presenteras för Ales väljare, så detta behöver Per-Anders inte oroa sig för. Jag vet att många i vårt land redan har genomskådat det politiska hyckleri som tar sig allt tydligare form. Ledande politiker talar nu öppet och på allvar om att ge upp ideologiska värdegrunder för blocköverskridande koalitioner i syfte att motverka folkets demokratiska vilja och det sannolika resultatet i förestående val. Inräffar detta är med all tydlighet demokratin på fall och vägen mot ett enpartistyre utstakad. Så till Er väljare som inte redan gjort det vädjar jag: Gör inte som Per-Anders Klöversjö utan tag själva reda på mer om Sverigedemokraterna och vad vi står för. Möt oss, diskutera med oss, syna oss i sömmarna, leta upp de grymmaste av planer i vårt partiprogram och bilda Er en egen uppfattning. Hittar Ni något som överensstämmer med den nidbild som etablissemanget och dess media ger av oss, rösta på något annat parti. I annat fall, rösta svenskt!

  Johan Fjellheim

  Sverigedemokrat i Ale