Sverigedemokraterna i Ale | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale!

Detta är SD Ale’s lokala webbplats.
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker!

Tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande

Lena Camp
Tel: 0705-420462

 

Mail:

ale@sd.se

 

 

Postadress:

Sverigedemokraterna Ale
Ramstorp 180
44691 Alvhem

Gruppledare:

  Robert Jansson
Tel: 0703-836482

 

facebook1

 

 

Läs gärna Sverigedemokraternas egna webbtidning: https://samtiden.nu/

 

 • SD KRITISKA TILL SKOLUTREDNING

  Av pernillajohansson den 2020-06-16
  0

   

  I veckans nummer av Alekuriren  är vi med angående att vi är kritiska till den utredning om vart den nya skolan ska placeras.

  – Robert Roos, ledamot för SD i UBN (Utbildningsnämnden)

  – Robert Jansson, gruppledare SD Ale

  (Fotot taget av Alekuriren)

  Läs hela artikeln här:
  https://alekuriren.prenly.com/831/Alekuriren/310503/2020-06-16/r/6

 • SÅ VILL SD MINSKA SEGREGATIONEN I ALE!

  Av pernillajohansson den 2020-06-12
  0

  Flera av våra tätorter dras med stora socioekonomiska svårigheter där vi har haft en stor inflyttning av nyanlända. Detta har lett till att Ale kommun idag är hårt splittrat och segregerat. Vi ser att orten Nödinge särskilt dras med stora problem på grund av en allt för omfattande inflyttning av nyanlända.

  Från och med den 1 juli gäller en ny reglering där kommunen nu kan anmäla till migrationsverket om att undanta specifika orter eller områden från asylsökandes möjligheter att få dagersättning för att bo i eget boende.

  Detta innebär att om en asylsökande på egen hand ordnar bostad i ett område med socioekonomiska utmaningar, ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. Förslaget syftar till att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och till att de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska.

  Den indragna dagersättningen gäller endast för nya asylsökande som efter den 1 juli 2020 bosätter sig i ett område med socioekonomiska utmaningar. Om asylsökande redan bor i EBO i område som sedan klassas som ett område med socioekonomiska utmaningar behåller vederbörande rätten till ersättning. Vid flytt till annan bostad i samma område förlorar personen däremot rätten till ersättning. Vidare om området inte längre räknas som socioekonomiskt utsatt, återfås rätten till dagersättning. Dagersättningen uppgår till 71 kr per dag för en vuxen asylsökande person och ska täcka alla kostnader för mat, sjukvård, medicin, tandvård, hygienartiklar, kläder, skor, förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

   

  Vi Sverigedemokrater vill inte titta på utan vill agera och försöka lätta på trycket i samhället.

  Vi har nu därför lämnat in en motion där vi vill att kommunen lämnar in en anmälan till Migrationsverket om att orten Nödinge i Ale kommun ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende enligt 10 a § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Robert Jansson, gruppledare

 • Kulturföreningen Gimle

  Av pernillajohansson den 2020-05-22
  0

  Välkommen till Kulturföreningen Gimle!

  Kulturföreningen Gimle består av medlemmar från alla delar av Sverige. Vi är unga, gamla, svenskfödda och utrikesfödda. Alla enas dock i ett gemensamt intresse för att synliggöra, levandegöra, stärka och försvara det svenska och nordiska kulturarvet samt att stärka den svenska och nordiska identiteten i Sverige.

  Här kan du läsa mer om vilka vi är, lära dig mer om vår verksamhet, om kulturarvet, och givetvis ansöka om medlemskap: https://gimlekultur.se/

  Gimle är en nystartad, rikstäckande kulturförening. Till skillnad från många andra kulturföreningar så sysslar vi med mer eller mindre allt inom den svenska kulturen istället för vissa smala delar.
  Men framför allt är vi en kulturkonservativ förening. Vi ser en tydlig koppling mellan bevarandet av det svenska kulturarvet och bevarandet av vår svenska identitet. Vi anser att man har rätt att känna en stolthet över sin kultur, och genom att synliggöra och tillgängliggöra vårt kulturarv så möjliggör vi för fler att ta till sig av det.

  Gimle grundades som förening i November 2018, även om det tidigare varit ett aktivt nätverk som bland annat arrangerat två kulturfestivaler i Sölvesborg. Vi har redan medlemmar från de flesta delar av Sverige, och har som ambition att vi ska ha en lokal organisation i samtliga län, som kan jobba närmare medlemmarna och lyfta det lokala kulturarvet. Vill du bli en del i detta så gör du lättast det genom att bli medlem!

 • Vi vill se krav på munskydd inom omsorgen i Ale kommun

  Av robert.jansson den 2020-05-11
  0

  Inskickad till Alekuriren vecka 20

  Vid Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens möte den 7/5 lämnade vi Sverigedemokrater ett förslag om att all personal inom äldreomsorgen och som jobbar nära utsatta grupper ska bära munskydd. Förslaget förkastades av övriga politiker. Svaret vi fick ifrån övriga politiker och tjänstemän var att kommunen följer folkhälsomyndighetens direktiv.

  I Sölvesborgs kommun som styrs av Sverigedemokraterna så har det beslutats att all personal ska använda munskydd vid all kontakt som personalen har med äldre inom såväl boenden som inom hemtjänsten. En sund inställning anser vi Sverigedemokrater här i Ale.

  Senare samma dag, torsdag den 7/5, gick folkhälsomyndigheten ut med en ny rekommendation om munskydd för anställda i äldreomsorgen: ” att överväga att lägga till munskydd” för att förhindra smittspridningen i äldrevården.

  Tidigare vid början av pandemin så yrkade vi på besöksförbud inom kommunens äldreboenden. Detta röstades ned av övriga politiker vid ett extrainsatt möte. Tråkigt tycker vi! Vi vet ju alla att regeringen sedan ändrade riktlinjerna precis så som vi tidigare påtalat. När ska övriga politiker börja lyssna på våra förslag?

   

  Ronny Alm (SD) Ledamot omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

  Emilia Persson (SD) Ersättare omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

 • SD: Dags för direktstöd till svenska företag

  Av alexistranmarker den 2020-04-22
  0

  ”Sverige måste nu accelerera de ekonomiska stimulanserna.

  Vi föreslår nu i finansutskottet att regeringen

  skyndsamt ska återkomma med förslag om en

  ersättningsmodell för direktstöd, skriver Tobias

  Andersson och Mattias Bäckström Johansson, SD”

  Klicka för läsa hela artikeln i SVD

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.

This is a text block. Click the edit button to change this text.