Sverigedemokraterna i Ale | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande
Lena Camp
Tel: 0705 42 04 62
Epost: lena.camp@sd.se

GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Epost: robert.jansson@sd.se

Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Ramstorp 180
44691 Alvhem

facebook1

 • Ny Ordförande i Föreningen för SD Ale

  Av alexistranmarker den 12 april, 2019
  0

  ”Personalens villkor är viktigast”

  NÖDINGE. För Lena Camp finns det två högtider som slår ut allt annat. Det ena är bokrean i februari och den andra bokmässan i september. Sverigedemokraternas nya ordförande i Ale har en omättbar kärlek till Stephen King.

  Den amerikanske skräckförfattaren Stephen King har skrivit närmare 60 romaner och 200 noveller. Han har också skrivit under pseudonymen Richard Bachman. Oavsett så har Lena Camp ett exemplar. Nästan.

  – Jag saknar en titel och den ser ut att bli svår att fånga, säger hon och skrattar.

  För många är Lena Camp ett helt okänt ansikte. I höstas klev hon in i Utbildningsnämnden för Sverigedemokraternas räkning, ett parti hon har varit trogen sedan tidigt 90-tal.

  – Jag gick med i SDU. Vi bodde i Frölunda och ungdomsarbetslösheten bredde ut sig. Det fanns ett utbrett missnöje och Sverigedemokraterna var då ett väldigt litet parti, men de sa saker som jag sympatiserade med. Det var stökigt i Frölunda och integrationen var ett stort problem. Vi pratade mycket politik hemma, min pappa har varit aktiv moderat i Lerum under väldigt många år. Det gjorde att jag var intresserad, men jag fick barn ganska tidigt och gjorde en deal med dem att inte vara politiskt aktiv förrän de stod på egna ben. Jag ville att de ska få en chans att bilda sin egen uppfattning, berättar Lena Camp.

  Att bejaka partiets förfrågan om ordförandeskapet krävde ingen längre betänketid.

  – Det är utmaningen som lockar. Vi växer och blir fler hela tiden. Numera är det inte längre invandringspolitiken som tar plats, utan det är personalens försämrade villkor som vi fokuserar på. Då syftar vi på skola, vård och omsorg. Det är där vi måste tänka om och lägga kraft, säger hon och tillägger:

  – Förskolan i Ale har inte riktigt hängt med i tillväxten. Vi har byggt hus och skapat inflyttning innan förskoleavdelningarna är på plats. Den strategin måste ifrågasättas.

  Inom kort startar en ny valrörelse. Valet till Europaparlamentet äger rum 23-26 maj.

  – Det är en viktig fråga för riks och vi ska självklart göra vårt bästa för att hjälpa till. Vi har väl accepterat att vi är med i EU och att det gäller att göra något bra av det. Personligen är jag fortfarande tveksam till vitsen av att lämna bort för mycket av besluten till Bryssel, säger hon.

  Om att vara aktiv politiker i Ale har hon bara gott att säga. Stämningen är bra och relationerna politiker emellan är goda.

  – Jag tycker det känns som att vi är överens om det mesta och det är överlag en väldigt bra dialog. Det är inte som många tror, att ingen pratar med oss Sverigedemokrater. Alla pratar med alla, berättar Lena Camp.

  I vår kommer hon ändå att få låta politiken ligga lite åt sidan. När hon fick sitt första barn fick hon också besked om att hon led av en sämre njurfunktion. I april väntar en transplantation.

  – En god vän har bestämt sig för att donera en njure. Det blir krävande för oss alla, även om det känns som att de gör det på ren rutin. Det känns väldigt tryggt, säger hon.

  Insatt i alekuriren den 27 februari, 2019 kl 13:08

  Läs mer om artikeln på Alekuriren:

  ”Personalens villkor är viktigast”

 • Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tyrone Hanson angående hastigheten på Göteborgsvägen i Surte

  Av alexistranmarker den 10 april, 2019
  0

  Surteborna och övriga Alebor lever farligt i trafiken bland annat på Göteborgsvägen i Surte.

  På dagtid är det relativt lugnt med hastighetsöverträdelser, men på kvällstid förvandlas Göteborgsvägen till en racerbana för vissa bilförare, 40km/h är det som råder på sträckan. Många hus ligger nära vägbanan utmed Göteborgsvägen och sikten är ofta skymd. Detta är farligt för både bilister och övriga trafikanter vid in och utfarter till fastigheterna

   

  Vi vill fråga samhällsbyggnadsnämndens ordförande följande:

  • Är du medveten om problemet?
  • Finns det några planer på att åtgärda och förhindra att hastigheten överträds?
  • Om det finns planer; vilka åtgärder tänker ni vidta?
  • Finns det planer på att höja trafiksäkerheten kring Göteborgsvägen?

  Robert  Jansson
  Sverigedemokraterna Ale

   

  ställd till samhällsbyggnadsnämndensordförande i KF 2019-04-08

 • Brott mot kommunallagen igen ifrån (S)!

  Av jonaslundgen den 26 augusti, 2018
  0


  Vi har nu återigen tvingats att ta till Domstolen och i detta fall Förvaltningsrätten för att de styrande i vår kommun inte följer kommunallagen och således missbrukar sin maktposition. 
  Slarv, missbruk eller okunskap? Det spelar ingen roll, det är så enkelt att man är skyldig som kommunalråd att hålla sig informerad om gällande lagstiftning. Att man gör ETT misstag må väl vara något som kan ursäktas men när man nu återigen på kort tid blir rättad av domstol så kan man undra. Vi håller oss i alla fall uppdaterade och såklart upplyser vi våra kommuninvånare om vad som händer i den kommunala maktens korridorer. Här är insändaren som publiceras i denna veckas nummer av Alekuriren (läs v.34).

   

  Brott mot kommunallagen igen ifrån (S)!

  Alebor nu har det hänt igen! De (S)tyrande har återigen valt att inte följa kommunallagen. Kommunallagen finns till som ett stabilt ramverk för oss alla i kommunen och för att garantera att kommunen styrs på ett demokratiskt och korrekt sätt. Den ska också fungera som ett samspel mellan politiker och tjänstemän och präglas av en tydlig och klar ansvarsfördelning.

  I juni behandlade kommunstyrelsen ett ärende om att ramjustera budgeten för överförmyndarnämnden. För att ramjustera en budget krävs ett beslut i kommunfullmäktige. På detta möte protesterade jag och Sverigedemokraterna mot att kommunstyrelsen inte självt får besluta i ett ärende av den arten. Övriga partier lyssnade föga och jag reserverade mig också mot detta beslut och avsade mig därmed ansvaret för det beslutet. Det får övriga partier ta ansvar för. För att få ordning på det hela valde vi att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Till kommunstyrelsens möte i augusti har kommunens tjänstemän och politiska ledning tydligen valt att läsa kommunallagen och de väljer nu att lägga fram ett ärende i laga ordning till kommunfullmäktige med hänvisning till att ärendet har överklagats.

  För er som läst Alekuriren tidigare i år kanske ni kommer ihåg att kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet tog ett beslut på egen hand trots att hon inte fick. Det beslutet överklagades av oss och där fick kommunen backa. Maktmissbruket var totalt, en sådan arrogans mot vårt demokratiska system. Nu har det alltså hänt igen! Detta påhejat av kommunledningen och samtliga övriga partier. Endast Sverigedemokraterna säger ifrån vid sådana här demokratiska övertramp!

  Vi anser att en omstart behövs av kommunen när det kommer till styrning och ledning. Tystnadskulturen måste bort, arrogansen mot vårt demokratiska system måste rensas ut ifrån korridorerna. Det måste vara stopp för övertramp och maktmissbruk i de kommunala besluten. Vi säger omstart Ale!

 • Dom_förvaltningsrätten

  Kommunalrådet missbrukade makten – beslutet upphävs av förvaltningsrätten!

  Av robert.jansson den 3 maj, 2018
  0

  Kommunalrådet missbrukade makten – beslutet upphävs av förvaltningsrätten!

  I vintras skrev vi om att det socialdemokratiska kommunalrådet Paula Örn beslutat att betala ut 200.000kr till en nystartad förening ”Hemma i Ale”, ansökan var från början på 720.000kr. Enligt underlaget till beslut, en förening till för att stötta och utgöra ett nätverk för de privatpersoner som på olika sätt upplåter sina hem för boende för ensamkommande som fyllt 18 eller fått sin ålder uppskrivet till 18 eller däröver av Migrationsverket.

   

  Då detta beslut togs av kommunalrådet självt valde vi att överklaga beslutet eftersom vi ansåg att beslutet skulle ha fattats av hela kommunstyrelsen närvarande och så att ärendet fått sin demokratiska prövning.

  I kommunstyrelsens delegeringsordning finns förvisso tillåtelse för kommunalrådet att fatta beslut i särskilt brådskande ärenden. Vi anser inte att ärendet är särskilt brådskande och skulle istället ha beslutats med hela kommunstyrelsen närvarande där möjlighet finns till påverkan samt en politisk transparens.

   

  Vi åberopade ett antal hinder för beslut och begärde inhibition av beslutet vilket innebär att beslutet i verkställigheten ska skjutas upp. Den 24 januari beslutade förvaltningsrätten att inhibera detta beslut och därmed stoppades beslutet tillsvidare.

   

  Förvaltningsrätten fattade sitt beslut 2018-04-27 och där beslutades inte helt oväntat att det överklagade beslutet skall upphävas.

  Förvaltningsrätten skriver i sitt beslut:

  Förvaltningsrätten har i målet kommit fram till att det överklagade beslutet ska upphävas eftersom det av utredningen inte har framkommit varför det i målet aktuella ärendet varit så brådskande att det oundgängligen måste avgöras innan kommunstyrelsens nästa sammanträde och att kommunstyrelsens ordförande därför har överskridit sin befogenhet genom att fatta det överklagade beslutet.

  Nu står det klart att Paula Örn missbrukat makten, överskridit sina befogenheter samt brutit mot kommunallagen ackompanjerat av oppositionsråd Mikael Berglund. Detta är mycket alvarligt. Vi vill se en offentlig ursäkt till Aleborna ifrån Paula för att hon brutit mot kommunallagen. Ett kommunalråd borde veta bättre!

  Som summering skriver förvaltningsrätten i domen följande:

  Kommunen kan därmed inte anses ha fullgjort sin bevisbörda att lämna en godtagbar förklaring till varför det i målet aktuella ärendet varit av så brådskande art att det oundgängligen måste avgöras innan kommunstyrelsens nästa sammanträde. Förvaltningsrätten bedömer därmed att kommunstyrelsens ordförande har överskridit sin befogenhet genom att fatta det överklagade beslutet. Det överklagade beslutet ska då upphävas.

   

  Robert Jansson
  Gruppledare SD Ale