Sverigedemokraterna i Ale | Sida 22

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale!

Detta är SD Ale’s lokala webbplats.
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker!

Tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande

Lena Camp
Tel: 0705-420462

 

Mail:

ale@sd.se

 

 

Postadress:

Sverigedemokraterna Ale
Ramstorp 180
44691 Alvhem

Gruppledare:

  Robert Jansson
Tel: 0703-836482

 

facebook1

 

 

Läs gärna Sverigedemokraternas egna webbtidning: https://samtiden.nu/

 

 • Motion om att vitalisera demokratin i Ale

  Av Sverigedemokraterna Ale den 2011-04-18
  0
  0

   

  Motionen lämnades in den 20110418

  Motion om att vitalisera demokratin i Ale

  I tider som dessa, då människor i vår omvärld kämpar och dör för grundläggande demokratiska rättigheter framstår våra politiska utmaningar som rena bagateller. Visst är det så, att vi i relation till många extrema situationer har kommit långt i fråga om folkligt inflytande, men detta betyder inte att vi kan sluta arbeta för att utveckla demokratin utifrån vår egen verklighet.

  Sverigedemokraterna ser mycket positivt på den i Ale genomförda ”demokratibarometern”, vilken borgar för att vi är på rätt väg men också att det finns en viss diskrepans i demokratiuppfattningen hos kommunens politiker och medborgare. I syfte att konvergera bilden och stärka dialogen med medborgarna vill Sverigedemokraterna i Ale ha en utökad tillämpning av såväl rådgivande som verifierande opinionsundersökningar. Detta gällande frågor som har direkta konsekvenser i kommunens verksamheter, är av stor ekonomisk betydelse för kommunen eller har stor inverkan på dess samhällsfunktioner och invånarnas situation.

  På detta sätt vitaliseras demokratin och man säkerställer att den förda politiken och kommunens utveckling sker i samklang med invånarnas uppfattning och vilja.

  Ale uppmuntrar idag sina invånare till kommunalt engagemang i diverse demokratiska forum och

  inflytande i politiken erbjuds genom möjligheten att lägga medborgarförslag eller föra en dialog med kommunens politiska företrädare, som i sin tur kan motionera om förändring.

  Sverigedemokraterna i Ale vill modernisera och koordinera dessa kanaler i en webbaserad plattform för synpunkter, diskussion och förslag (jfr t ex ”Malmöinitiativet”). På detta sätt underlättas och stimuleras invånarnas engagemang, inte minst bland yngre, och den allmänna opinionen blir lättare att överskåda och ta hänsyn till i det politiska arbetet.

  Inkomna medborgarförslag och motioner är som allmänna handlingar idag endast tillgängliga genom respektive handläggande nämnd- eller kommunsekreterare.

  Sverigedemokraterna i Ale vill öka tillgängligheten och transparensen i den demokratiska processen genom att samtliga medborgarförslag och motioner, likt protokollen med beslut därom, publiceras på kommunens hemsida (jfr t ex www.klippan.se).

  Ekonomiska synergier är att löpande administration och utlämningsservice i stor utsträckning kan ersättas med ett publiceringstillfälle samt att man minskar risken för upprepade förslag och onödigt beredningsarbete.

  I syfte att vitalisera den kommunala demokratin och lyfta fram Ale som en föregångskommun i fråga om moderna metoder föreslår Sverigedemokraterna i Ale

  • att Ale kommun i frågor som bedöms vara av stort intresse för brukare eller invånare förhör sig om den berörda eller allmänna uppfattningen i en enkät eller opinionsundersökning.
  •  att Ale kommun implementerar en webbaserad plattform för invånares synpunkter, diskussion och förslag på kommunens hemsida.
  •   att Ale kommun publicerar aktuella och arkiverade medborgarförslag och motioner på kommunens hemsida.

      

    __________________________________ 

    Johan F, Sverigedemokraterna Ale 

   

  _________________________________ 

  Robert Jansson, Sverigedemokraterna Ale 

   

 • Årsmötet 2011

  Av Sverigedemokraterna Ale den 2011-02-20
  0
  0

  Årsmötet 2011 hölls i Starrkärrs bygdegård den 15 februari.

  Robert Jansson fick förtroendet som föreningens ordförande och Johan F valdes till föreningens vice ordförande. Styrelsen består fortsatt av 5 ledamöter.

  En presentation av styrelsen finner ni under:

  Styrelsen 2011

  Det konstaterades att vi bedrivit valrörelsen på ett bra sätt då utdelnignen blev 3 mandat i kommunfullmäktige. Det skall bli extra stimulerande att vi nu kan vara med och bidra i det nu stundande omvalet för regionfullmäktige, kommenterar föreningens nyvalde ordförande Robert Jansson.

 • Flumprojekt framför kärnverksamhet i Miljöpartiets Ale

  Av Sverigedemokraterna Ale den 2010-11-08
  0
  0

  Med anledning av MP’s präktiga motion till kommunfullmäktige om tillförande av omfattande ekonomiska medel till ett mångfaldsprojekt i Ale har Sverigedemokraterna i kommunen följande reaktion.

  Det är dags att vakna upp ur er dvala, MP. Det är inget annat än er och era gelikars passivitet inom invandringspolitiken som skapat de enorma sociala problem och kulturella motsättningar som vi nu har svårt att stävja. Har ni tillstymmelse till självkritik kanske ni också inser att detta är en stor anledning till att Aleborna nu har tröttnat och pekat ut en ny politisk riktning.

  Om ni verkligen menar allvar med att göra bättring och börja ta ert ansvar för situationen som ni själva till stor del har orsakat, så var väl inte detta någon bra början. Att lägga kommunens resurser på ett flumprojekt som ingen kan sätta tid eller prislapp på och än mindre påvisa avsedd effekt av istället för att, som vi alla har lovat väljarna, fokusera på den eftersatta kärnverksamheten är inget annat än oansvarigt.

  Projektet, om det ens kan kallas så, är luddigt formulerat vilket innebär att det sannolikt skulle bli en mycket kostsam historia för Ale. Utan konkreta mål och metoder blir det också en omöjlighet att följa upp resultatet, vilket kanske är avsikten. Att vidare motivera detta slöseri med en referens till framgångarna med Vakna!-verksamheten saknar helt relevans då de bakomliggande problemen varken är jämförbara eller av samma dignitet. Jämförelsen är snarare ett bevis för att MP fortfarande inte har förstått allvaret i situationen.

  Vad MP också verkar oförmögna att inse är att man genom sitt uttjatade och inskränkta fördömande av alla nytänkande och ansvarstagande svenskar som främlingsfientliga i själva verket förstärker skillnader och därmed underblåser det kulturellt betingade våld som vi alla vill stoppa.

  Nej, om MP istället för att påstå att ca 1000 av Ales väljare skulle vara okunniga tar opinionen och dess företrädare på allvar får de nog större trovärdighet och gehör för sina idéer. Den nya kommunstyrelsen har tagit sitt ansvar med ett löfte om att inga förslag som är bra för Ale skall hållas tillbaka på grund av partisymbol. Det är sorgligt om inte MP kan uppvisa samma respekt för valresultatet och den demokratiska processen.

  Sverigedemokraternas övertygelse är diametralt MP’s att kulturella motsättningar bäst bekämpas genom att nya svenskar i Ale ges en ärlig chans att förstå och anamma svenska värdegrunder och sociala koder. Detta är inte som MP trångsynt skulle hävda främlingsfientligt, det är tvärtom vad vi tror det effektivaste sättet att ge dessa människor möjlighet att komma in i och bli en del av det svenska samhället.

  Detta mål kan bara uppnås genom kunskap om och assimilering till den svenska kulturen men aldrig som MP förordar, genom förnekelse och nedbrytning av densamma till förmån för den mångkultur vi idag ser de förödande konsekvenserna av.

  Johan F (SD)

  Robert Jansson (SD)

 • TACK!

  Av Sverigedemokraterna Ale den 2010-10-06
  0
  0

  Vi vill tacka Ales invånare för en mycket trevlig och givande valrörelse med många intressanta möten. Trots medial motvind blev vi med Ert stöd mycket framgångsrika och får nu möjlighet att påverka politiken och Ales framtid till det bättre. På kommunalnivå erhöll vi 5,59% av rösterna vilket ger oss 3 mandat.

  Sverigedemokraterna ALE

 • Låt Aleborna bestämma om de vill ha ett nytt kommunalhus

  Av Sverigedemokraterna Ale den 2010-09-12
  0
  0

  Följande insändare publicerades i Alekuriren nr 29 ,vecka 35.

  Låt Aleborna bestämma om de vill ha ett nytt kommunalhus

  Med anledning av Jarl Karlssons replik i Alekuriren vecka 34 angående nytt kommunalhus vill jag yttra Sverigedemokraternas syn på nytt kommunalhus. Vi Sverigedemokrater vill använda skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt. I dagsläget tycker vi det finns viktigare saker att satsa pengar på bland annat fler vuxna i skolan för att motverka otrygghet och psykisk ohälsa, fler trygghetsboenden och en matreform för de äldre. Vi Sverigedemokrater vill att alla Ales samhällen skall leva därför motsätter vi oss en centralisering i nya flådiga lokaler i Nödinge. Vem vill nyetablera i Alafors om kommunen avvecklar?

  Men kanske det viktigaste av allt, medborgarna måste få möjlighet att säga sin mening i denna stora fråga. Vi Sverigedemokrater förordar en utökad användning av såväl beslutande som rådgivande folkomröstningar.  Vi föreslår att kommuninvånarna efter att ha tagit del av kommunförvaltningens förstudie får vara med och aktivt välja om de vill ha ett nytt kommunalhus eller inte! Vad medborgarna även borde få ta del av är vad som kommer att stryka på foten i kärnverksamheten. För tro inte att ett gammalt kommunhus anpassat för kommunal verksamhet går att sälja för samma summa som det nya flådiga huset kommer att kosta. En annan fråga som vi tycker skall beröras av en folkomröstning är trängselskatterna in till Göteborg.  

  Rösta den 19 september på ett parti som vitaliserar demokratin i Ale och Sverige.

  Robert Jansson (SD)

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.

This is a text block. Click the edit button to change this text.