Sverigedemokraterna i Ale | Sida 23

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale!

Detta är SD Ale’s lokala webbplats.
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker!

Tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande

Lena Camp
Tel: 0705-420462

 

Mail:

ale@sd.se

 

 

Postadress:

Sverigedemokraterna Ale
Ramstorp 180
44691 Alvhem

Gruppledare:

  Robert Jansson
Tel: 0703-836482

 

facebook1

 

 

Läs gärna Sverigedemokraternas egna webbtidning: https://samtiden.nu/

 

 • Valrörelse

  Av Sverigedemokraterna Ale den 2010-08-12
  0
  0

  Senaste veckorna har vi jobbat intensivt med utdelning utav SD-kuriren valspecial samt ”vem vill bli pensionär”-bladet.  Vi kommer att fortsätta med de hushåll vi ännu inte hunnit med. Vi kommer även att stå i våra samhällen för att kunna svara på dina frågor, då främst på eftermiddagar och helger. De kommande veckorna kommer en del av de gymnasieskolor som inte hanns med under våren att få besök utav SDU. Annars märks det att vi har vind i seglen både i den allmäna debatten och att vi har en fortsatt stor medlemstillströmning runt om i landet.

  Har du några frågor som du vill ha svar på är du välkommen att ställa dem antingen när vi besöker dit samhälle eller via e-mail!

 • Alekuriren har bekänt färg!

  Av Sverigedemokraterna Ale den 2010-06-29
  0
  0

  Följande svar publicerades i Alekuriren nummer 25, vecka 26

  Alekuriren bekänner färg! Hittills har Alekuriren erbjudit alla politiska partier samma objektiva utymme i den offentliga debatten, vilket är bra men inte mindre än vad man ska förvänta sig av neutral svensk media. Till min bestörtning konstaterar jag nu dock att en allt tydligare trend i opinionen pressat även Alekuriren till att visa sitt rätta ansikte och göra politiska ställningstaganden. I förra veckans nummer fördömer Per-Anders Klöversjö i sin ledare Sverigedemokraterna och våra sympatisörer med en minst sagt föraktfull intonation. Per-Anders påstår sig slå vakt om yttrandefriheten, men bekräftar i samma mening sin respekt för de rent odemokratiska krafter som vill förvägra vissa människor att nyttja densamma pinsamt genomskinligt! Det är till och med som så att en sverigedemokrat kan uppfattas mänsklig efter ett tag. Jag hade som Sverigedemokrat och förkämpe av en mer seriös valdebatt blivit upprörd men inte direkt förvånad om detta citat kommit från en politisk antagonist i de demoniserande och osakligaangrepp vi tyvärr måste utstå i brist på vettiga argument mot vår politik. Nu är dock situationen mer alarmerande än så. Uttalandet har gjorts av ingen annan än Per-Anders Klöversjö, ansvarig utgivare för Alekuriren. Med denna och i ledaren övriga beskrivningar av Sverigedemokraterna såsom ”motpol”, ”gruppering” samt generellt avståndstagande benämningar i tredje persons pronomen, bekräftar Per-Anders inte bara sina indoktrinerade fördomar utan gör samtidigt det tydliga politiska ställningstagande vi alla hade hoppats få slippa se av någon i hans ställning. Per-Anders påstår vidare att vi i Sverige är ”ganska överens om invandringspolitiken och antyder att Sverigedemokraterna har kraftigt avvikande åsikter. Vad är det som svenskarna är ganska överens om? Är det att vi hittills fört en ansvarsfull och lyckad invandringspolitik och bör fortsätta på samma linje? Är det att så inte är fallet, men att vi ska förtiga misslyckandet och de omfattande samhällsproblem vi snart inte längre kan stävja? Näppeligen. Någonting i denna verklighetsuppfattning är fel. När Per-Anders också klargör att han hyser förståelse för de människor som sätter bilar och skolor i brand för att de saknar arbete eller för att våra myndigheter uprätthåller de lagar som gäller i landet inser nog de flesta var problemet egentligen ligger. Att dessutom, för sina egna politiska syftens skull försöka spela på läsarnas patos för enskilda och tragiska livsöden tyder på en enorm desperation och en beklämmande svag journalistik. Om nu, som Per-Anders menar, Sverigedemokraterna har den avvikande och felaktiga bilden av verkligeheten och vilka åtgärder som bör vidtagas, vad är det då som får allt fler inhemska som invandrade svenskar att välja vår politik? Sverigedemokraterna vill mycket riktigt fokusera våra humanitära hjälpinsatser där de gör mest nytta, det vill säga till världens problemområden. Detta förhindrar dock inte, som Per-Anders förhastat konkluderar, att vi då det verkligen behövs också tar emot människor i nöd. Denna slutsats är bara ännu ett bevis på ovilja att sätta sig in i och förstå vad sund sverigedemokratisk politik egentligen innebär. Per-Anders ämnar slutligen med motivationen att vi skulle sakna ett politiskt handlingsprogram hindra Ales invånare att lokalt rösta på Sverigedemokraterna. Hur anstår det någon att försöka beröva denna var myndig medborgares demokratiska rättighet? Sverigedemokraterna har mycket tydliga kommunpolitiska riktlinjer ur vilka ett konkret program arbetas fram och kommer att presenteras för Ales väljare, så detta behöver Per-Anders inte oroa sig för. Jag vet att många i vårt land redan har genomskådat det politiska hyckleri som tar sig allt tydligare form. Ledande politiker talar nu öppet och på allvar om att ge upp ideologiska värdegrunder för blocköverskridande koalitioner i syfte att motverka folkets demokratiska vilja och det sannolika resultatet i förestående val. Inräffar detta är med all tydlighet demokratin på fall och vägen mot ett enpartistyre utstakad. Så till Er väljare som inte redan gjort det vädjar jag: Gör inte som Per-Anders Klöversjö utan tag själva reda på mer om Sverigedemokraterna och vad vi står för. Möt oss, diskutera med oss, syna oss i sömmarna, leta upp de grymmaste av planer i vårt partiprogram och bilda Er en egen uppfattning. Hittar Ni något som överensstämmer med den nidbild som etablissemanget och dess media ger av oss, rösta på något annat parti. I annat fall, rösta svenskt!

  Johan F

  Sverigedemokrat i Ale

 • Replik på intervju med Göran Karlsson (V)

  Av Sverigedemokraterna Ale den 2010-06-23
  0
  0

  Följande insändare blev publicerad i Ale-kuriren nummer 23, vecka 24

  Göran Karlsson (V) behöver gå hem och göra sin läxa!

  Läste i förra veckans Alekuriren att Göran Karlsson (V) vill avskaffa hemläxor. Karlsson verkar helt ha missat syftet med läxor. Meningen med läxor är att elverna skall få tid på sig att repetera och fördjupa kunskaper inhämtade i skolan. Det finns även fler fördelar såsom att eleverna övar sin förmåga att arbeta självständigt vilket minskar steget in i vidare studier. Med fördjupad kunskap ökar även intresset för att välja att studera vidare samtidigt som valet av fortsatt inriktning blir lättare för ungdomarna.

  För elever som inte har möjlighet att få hjälp med läxor i hemmet, tycker vi Sverigedemokrater att skolan skall erbjuda stöd i de ämnen som är nödvändigt. För de elever som redan har det svårt i skolan borde väl dessa problem lösas under ordinarie tid, men Karlsson och hans RödGröna vänner har kapitalt misslyckats med skolpolitken. Därför finns dessa omfattande problem. Att ens komma på tanken att ta bort läxor när det finns verkliga problem att ta tag i. Vi ser en hög andel(16,6%) som inte är direkt behöriga till gymnasieskolan, 29,9% klarar inte målen för något/några ämnen. Samtidigt som många elever mår psykiskt dåligt. Vi Sverigedemokrater anser att skolan skall vara trygg och lugn. Skolans främsta uppgift skall vara att ge eleverna kunskap således dess inriktning. Att fösöka vara populistisk i sin politik som Karlsson går nog föga hem hos de röstberrätigade i Ale.

  Till dig Göran, gå hem och gör din läxa innan du tar bort elevernas. Då kommer våra framtida studenter vara bättre rustade både inför framtida studier och genom hela livet.

  Robert Jansson

   Sverigedemokrat i Ale

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.

This is a text block. Click the edit button to change this text.