Sverigedemokraterna i Ale | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande & GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Hålan 185
44990 Nol

facebook1

 • Medlemsmöte 26/11

  Av jonaslundgen den 11 november, 2016
  0

  Medlemsmöte 26/11 – Migration i siffror
  image

  Välkommen på medlemsmöte den 26/11 klockan 18:00 på vårt kansli.
  Vi pratar om Migrationen i siffror. Mycket har hänt det senaste året i Sverige och kommunerna har drabbats hårt av massinvandringen. Jonas som även sitter i Migrationsdomstolen har siffrorna på pränt och det är häpnadsväckande tal vi pratar om.

  Robert berättar om vad som händer i kommunfullmäktige, våra nya motioner och interpellationer.

  Självklart så bjuder vi på fika, varmt välkomna!

 • RESPEKT FÖR VÅRA ÄLDRE

  Av jonaslundgen den 26 oktober, 2016
  0

  Äldre ska behandlas med respekt


  Vi publicerade denna insändare i veckans nummer av Ale Kuriren (v.43) Vi vill påvisa att vi i vår verksamhetsplan och presenterade budgetförslag var det parti som satsade mest på våra äldre. Inte bara maten ska bli bättre utan vi fann även utrymme att anställa 2 personer för att utöka aktiviteten för våra äldre medmänniskor. Läs hela artikeln nedan.

  PicsArt_10-26-01.07.46

  Äldrefrågor ska behandlas med respekt!

  Vi är uppriktigt sagt ledsna över att vi tyvärr inte kunde närvara vid mötet om äldrefrågor i medborgarhuset i början av oktober. Tyvärr låter det sig inte alltid göras med andra åtaganden och privata situationer. Med det sagt vill vi klargöra att vi Sverigedemokrater alltid har respekterat frågor som rör våra äldre och har i vår verksamhetsplan budgeterat både för en aktiv fritid för äldre och för att maten ska bli bättre. I vår verksamhetsplan och förslag till budget för 2017 i Ale ville vi satsa 1,3 miljoner på en aktiv fritid för äldre och då 2 heltidstjänster för ändamålet. Dessutom ville vi satsa ca: 1,3 miljoner på matkvaliteten.

  För de flesta på äldreboenden är måltiderna dagens absoluta höjdpunkt. Flera undersökningar har gjorts och det finns boenden som tillagar mat på plats. I Halland gjordes en stor undersökning i ämnet och nu finns det äldreboenden som tillagar maten på plats i huset. De äldre kan känna doft av mat och bak och det har visat sig att det ökar aptiten, nylagad varm mat från ett kök nära matplatsen. Mat kommer ut på uppläggningsfat och de äldre som kan har varit behjälpliga med viss tillagning, avsmakning och råvaruberedning.

  Maten är en livsnödvändighet för ALLA och borde i kommunala verksamheter serveras på lika villkor och med respekt för det sociala engagemanget det för vissa innefattar. Måltiden är en social händelse, en gemenskap där vi delar tankar och erfarenheter samtidigt som vi tillfredsställer hungern. Det finns därför alla skäl i världen att enträget fortsätta diskussionerna och idéspridningen kring hur denna höjdpunkt kan utvecklas och förbättras.

  Vi hoppas att det i slutändan kan komma till stånd ett tillagningskök i det nya seniorcentrum som skall byggas. Det kan finansieras med medel ifrån det vi i majoritetens budget kallade ”flumprojektet”, Sociala investeringar. Dit skulle det avsättas 2,5 miljoner kronor. Ett tillagningskök där de äldre kan vara verksamma kan mycket väl ses som en social investering.

  På nationell nivå lägger vi stora extra satsningar för Sveriges äldre däribland en avskaffning av den sk. pensionärsskatten vilket ger i snitt 475 kr/månad och höjd garantipension med 795 kr/månad. Vi presenterade även ett matlyft i vår budget vilket syftar till att säkerställa att vissa grundkrav uppfylls gällande näringsinnehåll och kvalitet. Vi satsar nationellt totalt 4,5 miljarder extra på de äldre i Sverige.

  Partier må vara oense i många frågor och visioner och synpunkter skiljer sig åt. En vision och önskan borde vi dock alla ha gemensam, att på ålderns höst bli hörd, sedd och respekterad. För oss är det en självklarhet.

  Vi visar med vår politik respekt för våra äldre i Ale. Måltider och det sociala engagemanget är bara en del i det hela. Vi har med vår verksamhetsplan presenterat en budget och en vision som förutom siffror innehåller respekt för alla våra invånare inklusive våra äldre.

  Sverigedemokraterna Ale

   

   

 • Nej till Stor-regioner

  Av jonaslundgen den 28 september, 2016
  0

  PicsArt_09-28-04.54.45

  Insändare publicerad i Ale Kuriren v.40

  Hyckleriet finner inga grän(S)er
  Inom Ale-politiken pratas det ofta om ökad demokrati och större möjligheter för invånarna att påverka de politiska besluten. Ökad medborgardialog, medborgarbudget och E-petitionsverktyg är bara några av de exempel som diskuterats den senaste tiden och i många fall är det goda idéer. Vid kommunstyrelsens möte den 27 september behandlas remiss om ny regionindelning där Ale kommun ska yttra sig över den nya regionindelningen. Indelningskommittén har på regeringens uppdrag att föreslå nya läns- och landstingsindelningar. I ett delbetänkande föreslås tre nya län varav Västra Götaland föreslås bli ett av dessa genom att Västra Götalands län och Värmlands län slås samman.
  Detta innebär att makten kommer att flyttas ifrån folket och möjligheten att påverka kommer att minska alltmer. Istället för 49 kommuner blir det nu hela 65 kommuner som ska besluta om prioriteringarna. Ett demokratiskt underskott skapas. Det är troligt att anta att olika verksamheter kommer att centraliseras än mer än idag. Regionens administration blir att allt större och mer komplex att styra och svårare att påverka. Listan kan göras lång över de negativa effekterna.
  Sverigedemokraterna säger nej till nya storregioner. Inte helt oväntat föreslås ifrån kommunens tjänstemän att tillstyrka förslaget om en ny ännu större region.
  Hur kan ni övriga politiker stå rakryggade när ni nu säger ja till större och fler storregioner? Å ena sidan säger ni att ni vill vidareutveckla möjligheten att påverka i Ale och å andra sidan förespråkar ni större regioner som de facto kommer innebära minskade möjligheter för medborgarna att påverka sin landstingspolitik.
  Invånare i Ale glöm inte detta hyckleri 2018 när det är val och de andra politikerna dyrt och heligt står och lovar lokal sjukvård och en fungerande kollektivtrafik. De övriga partierna får nu stå som ansvariga för denna maktförflyttning ifrån folket.

  Robert Jansson
  Gruppledare SD

 • Budget_2017_ny

  Budget 2017

  Av robert.jansson den 19 juni, 2016
  0

  Den 19 juni presenterar vi vår budget för 2017. Gruppledare Robert Jansson kommenterar budgeten: Våra barn är vår framtid och därför menar vi på att fokus ska ligga på att skapa en god arbetsmiljö och studiero för barn och elever. Vi väljer att skjuta till extra medel till utbildningsnämnden om nästan 6,5 miljoner där vi tänker oss anställa 12 extra förskollärare för att kunna öka personaltätheten och minska barngrupperna, förhoppningsvis kan det även påverka sjukskrivningstalen i positiv riktning.

  Vårt andra huvudfokus ligger på de som en gång byggt upp vårt samhälle. Dessa personer förtjänar en ett gott liv på ålderns höst. Vi lägger därför drygt 1,2 miljoner på ett projekt som vi väljer att kalla ”Aktiv tid” där vi anställer två extra personal som får till uppgift att på ett strukturerat sätt aktivera våra äldre som bor på ett särskilt boende. Det finns absolut ett bra arbete på många av våra boenden men dessa två personer ska ses som en avlastning i det där dessa kommer besöka boendena i tur och ordning. Vi väljer också att förstärkt satsa på matkvaliteten samt matupplevelsen i sin helhet för våra äldre och där skjuter vi också till mer medel närmare bestämt 1,2 miljoner. 

  Läs budgeten i sin helhet här:
  VP och budget 2017 SD

 • SD Ale säger NEJ till Hvb-hem i Skepplanda !

  Av jonaslundgen den 2 juni, 2016
  0

  NEJ till HVB-hem i Skepplanda25420-skepplanda-2.118-bild-2

  De senaste veckorna har det blivit känt att det inkommit en ansökan om HVB-hem(Hem för vård eller boende) i Skepplanda gamla vårdcentral. Efter de kontakter vi haft med tjänstemän har vi förstått att ärendet troligen kommer att behandlas i nämnden. Frågan handlar då troligen om ett tillfälligt bygglov vilket i praktiken kan komma att bli en permanent lösning för de närmaste 5-10 åren. Att placera ett boende av den typen riskerar att hämma Skepplandas framtida utveckling under lång tid framöver. En sådan centralt placerad fastighet bör istället användas till att serva ortens invånare.
  Eftersom bygglovet har sökts som HVB-hem så innebär det att all möjlig verksamhet som kan inrymmas inom ett HVB-hems verksamhet också kan bli verklighet mitt i centrala Skepplanda. Det kan vara hem för barn och vuxna tillsammans, hem för vuxna missbrukare, hem för barn med psykosociala problem eller ensamkommande barn. Detta står sedan fastighetsägaren fritt att disponera inom beviljat bygglov även om ansvarig i detta fall valt att peka på boende för ensamkommande barn.
  Vi anser alldeles oavsett att det inte är lämpligt med ett HVB boende mitt i knutpunkten av orten. Har det gjorts eller kommer det att göras en konsekvensanalys och/eller någon riskbedömning? Vi kommer inte att ställa oss bakom ett bygglov för ett HVB-hem i Skepplanda! Det är nu också upp till er närboende och näringsidkare att ställa övriga politiker till svars huruvida de kommer ställa sig bakom ett tillfälligt bygglov för ett HVB-hem i Skepplanda eller ej.
  Sverigedemokraterna Ale