Sverigedemokraterna i Ale | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande & GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Hålan 185
44990 Nol

facebook1

 • KOMMUNHUSFRÅGAN

  Av jonaslundgen den 21 oktober, 2015
  0

  Nej till skenbeslut om nytt kommunhus!

  image

  Insändare publicerad i Ale Kuriren:

  Sverigedemokraterna står för en långsiktig och försiktigt framåtskridande samhällsutveckling. Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av den Sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. Vi bejakar de värden som gjort att våra invånare valt att bo i just Ale. När vi pratar med många av våra invånare så hör vi att de bland annat valt kommunen för dess småskalighet och dess lugn.
  Vi anser att fokus ska ligga på att förfina och utveckla välfärdens kärna med bland annat nya och bra skolor och förskolor. Ett nytt kommunhus är fel fokus i nuläget!
  Ett kommunhus är en av de mest centrala delarna i kommunens organisation. Vi anser att kommunen ska äga sitt eget kommunhus. Genom att äga huset själv tar vi ansvar för kommunens ekonomi över lång tid. Vem kommer ta ansvar för framtida hyreshöjningar som kan komma att skjuta i höjden? Vi kan inte få ett billigare kommunhus än det vi har idag i Alafors. Vi har annat att lägga pengar på än till privata fastighetsbolag. Kommunen kan genom ett ägande fritt disponera huset som man vill och har rådighet över det utan oro för hyresuppsägning eller andra problem som kan uppstå till följd av att vi endast är hyresgäster.
  Ett mer ansvarsfullt förfarande hade varit att fortskrida på samma sätt som en privatperson agerar inför till exempel ett bostadsköp. Först påbörjas ett sparande och en budget upprättas för ändamålet. Därefter tas beslut om var och när projektet ska påbörjas. I denna kommun startade diskussionen i fel ände. Diskussionen startade om var huset skall stå och inte som brukligt hade varit; Vad har vi råd med och vilket är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet över tid?
  I utredningen framgår att hela kalkylen bygger på att kommunen väljer flexkontor som alternativ för att kalkylen ska gå ihop dvs. att man minskar lokalytan. Detta är något som vi aldrig kommer att ställa upp på! Vi ska inte inskränka i personalens arbetsmiljö bara för att få kalkylen att gå ihop. I utredningen har man bara höftat till att vi behöver 70% av dagens lokalytor. Detta är inte seriöst!
  Vidare tycker vi det är högst anmärkningsvärt att det inte ingår någon form av beslut för kommande användning av nuvarande kommunhus i samband med ett beslut om att låta bygga ett nytt kommunhus. Utan detta riskerar vi att det gamla kommunhuset står tomt och öde eller att verksamhet med mycket låg nyttjandegrad blir följden i kommunhuset i Alafors. Detta blir då ett mycket dåligt och olyckligt beslut då kostnaderna för ägande och uppvärmning av det gamla kommunhuset kommer att kvarstå.
  Vi säger klart och tydligt nej till ett skenbeslut och ett nytt kommunhus i nuläget och vidhåller vårt vallöfte!

  Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp

   

   

 • Ensamkommande flyktingbarns ålder

  Av jonaslundgen den 5 oktober, 2015
  0

  image

  Åldersbestäm på medicinsk väg !

  Det är oerhört svårt ibland att identifiera nyanlända ensamkommande flyktingbarn och man kan läsa rapporter om personer som var långt över myndig ålder men som registrerats som ensamkommande flyktingbarn. I och med detta lämnar vi in en motion där vi vill att man med enkla medicinska kontroller kan åldersbestämma personer i de fall man känner tveksamhet.

   

  Motionen i sin helhet

  Medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn
  Sedan 1 januari 2014 har migrationsverket rätt att anvisa ensamkommande flyktingbarn till kommuner även om migrationsverket inte har något avtal med kommunen. Migrationsverket kan göra detta oavsett kommunens förutsättningar för att kunna hantera den nya situationen. Några särskilda skäl för anvisning till kommuner utöver överenskommelse krävs inte längre. Ett beslut om anvisning kan heller inte överklagas. Med detta i åtanke, fram tills förändring på detta område sker så bör det finnas en diskussion kring hur detta skall hanteras på bästa möjliga sätt där lagar garanteras att följas. Ale kommun bör ha som främsta ambition att detta sker på ett rättssäkert sätt och därmed med de medel man kan på lokal nivå försvåra för den som vill utnyttja svenska lagar och resurser på skattebetalarnas kostnad.
  I ett reportage från SR Örebro som publicerades 7 mars 2010 så uppmärksammades det att flera av de unga som kom till Sverige i egenskap av ensamkommande barn i många fall var äldre än vad de uppgav, enligt en handläggare som valde att yttra sig så uppgav hon att det kunde skilja så mycket som 10 år. I Norge så har trenden av mottagandet av ensamkommande barn svalnat rejält efter att tandtester som genomfördes 2013 visade att nio av tio av dom som utgav sig för att vara barn i själva verket var över 18 år. I Danmark kan man se samma mönster då 70 % av de ensamkommande som anlände till Danmark under 2013 visade sig vara över 18 år, detta enligt justitieministeriets statistik. Det finns således ingenting som tyder på att situationen skulle skilja sig avsevärt mycket vad gäller Sveriges mottagande.

  I ett annat inslag från SR som publicerades 27 mars 2015 så uttrycker socialstyrelsen oro över att migrationsverket inte följer deras rekommendationer i sin helhet. Istället för att inleda åldersbestämningen med en barnläkarundersökning så har migrationsverket huvudsakligen valt att göra röntgenundersökningar. En faktor som bidrar till behovet av kommunala påtryckningar för att migrationsverket ska hantera mottagandet på det sätt som är ämnat för att få till en korrekt och pålitlig bedömning.

  Att myndiga individer kan falla inom kategorin ensamkommande flyktingbarn innebär en uppenbar brist i systemet vad gäller rättssäkerhet. Det riskerar uppstå en situation där våra lagar utnyttjas på skattebetalarnas bekostnad, samt att en plats ämnad åt ett barn istället tillges en vuxen. Det riskerar även medföra stor problematik för individen i fråga som blir placerad i skolklasser ämnad för yngre personer såväl som att denne bedöms tillhöra en arbetsför ålder en längre tid vilket i sin tur innebär en senare pensionsavgång. Det kan även medföra allvarliga hälsoproblem som resultat av felmedicinering.

  Sverigedemokraterna i Ale föreslår därför fullmäktige besluta:

  * Att vid framtida avtal med migrationsverket rörande ensamkommande barn enbart acceptera ett mottagande av individer som genomgått medicinsk åldersbedömning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer.

  * Att alla ensamkommande barn kommunen blir tilldelade utöver eventuella avtal ska ha genomgått medicinsk åldersbedömning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer.

  Hanna Tjusling (SD) Robert Jansson (SD)

 • Vilka kommunala verksamheter ska få stå tillbaka till förmån för ökad asylinvandring?

  Av jonaslundgen den 30 september, 2015
  0

  Insändare i Ale Kuriren v.40

  Med anledning av den ökande flyktingströmmen undrar vi vilka kommunala verksamheter som kommer att få stå tillbaka.

  image

 • Sommartalet Sölvesborg 2015

  Av jonaslundgen den 30 augusti, 2015
  0

  Sommartalet 2015, en dag att minnas.

  image

   

  Jimmie Åkessons årliga sommartal i Sölvesborg lockade rekordpublik. Sol, värme och partiets framgångar genomsyrade hela eftermiddagen och kvällens tillställning i form av god mat, dryck och underhållning i världsklass höll stämningen på topp en bra bit in på natten. Ditresta medlemmar, föreningsstyrelser och riksdagsmän alla bidrog med ett toppenhumör. Handskakningar, kramar och selfies avlöstes av livemusik med bandet NOICE-4ever.

  Jimmie Åkesson själv var uppe på scen och spelade piano. Jublet efter hans  framträdande ekar nog kvar i lokalerna fortfarande. Vi ser redan fram emot nästa år och hoppas att fler följer med då.

 • Motion angående saltfria vägar och gator avslås

  Av jonaslundgen den 26 augusti, 2015
  0

  Dåligt visat intresse för vår närmiljö.

  Kommunstyrelsen behandlade i veckan vår motion om att utreda möjligheterna att införa saltfria gator och vägar i Ale men det verkar finnas dåligt intresse för vår närmiljö i Ale då det med undantag från oss var en enhällig kommunstyrelse som klubbade sektor samhällsbyggnads rekommendation att avslå motionen. Kommunfullmäktige lyfter frågan på måndag.

  image