Sverigedemokraterna i Ale | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande & GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Hålan 185
44990 Nol

facebook1

 • Ensamkommande flyktingbarns ålder

  Av jonaslundgen den 5 oktober, 2015
  0

  image

  Åldersbestäm på medicinsk väg !

  Det är oerhört svårt ibland att identifiera nyanlända ensamkommande flyktingbarn och man kan läsa rapporter om personer som var långt över myndig ålder men som registrerats som ensamkommande flyktingbarn. I och med detta lämnar vi in en motion där vi vill att man med enkla medicinska kontroller kan åldersbestämma personer i de fall man känner tveksamhet.

   

  Motionen i sin helhet

  Medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn
  Sedan 1 januari 2014 har migrationsverket rätt att anvisa ensamkommande flyktingbarn till kommuner även om migrationsverket inte har något avtal med kommunen. Migrationsverket kan göra detta oavsett kommunens förutsättningar för att kunna hantera den nya situationen. Några särskilda skäl för anvisning till kommuner utöver överenskommelse krävs inte längre. Ett beslut om anvisning kan heller inte överklagas. Med detta i åtanke, fram tills förändring på detta område sker så bör det finnas en diskussion kring hur detta skall hanteras på bästa möjliga sätt där lagar garanteras att följas. Ale kommun bör ha som främsta ambition att detta sker på ett rättssäkert sätt och därmed med de medel man kan på lokal nivå försvåra för den som vill utnyttja svenska lagar och resurser på skattebetalarnas kostnad.
  I ett reportage från SR Örebro som publicerades 7 mars 2010 så uppmärksammades det att flera av de unga som kom till Sverige i egenskap av ensamkommande barn i många fall var äldre än vad de uppgav, enligt en handläggare som valde att yttra sig så uppgav hon att det kunde skilja så mycket som 10 år. I Norge så har trenden av mottagandet av ensamkommande barn svalnat rejält efter att tandtester som genomfördes 2013 visade att nio av tio av dom som utgav sig för att vara barn i själva verket var över 18 år. I Danmark kan man se samma mönster då 70 % av de ensamkommande som anlände till Danmark under 2013 visade sig vara över 18 år, detta enligt justitieministeriets statistik. Det finns således ingenting som tyder på att situationen skulle skilja sig avsevärt mycket vad gäller Sveriges mottagande.

  I ett annat inslag från SR som publicerades 27 mars 2015 så uttrycker socialstyrelsen oro över att migrationsverket inte följer deras rekommendationer i sin helhet. Istället för att inleda åldersbestämningen med en barnläkarundersökning så har migrationsverket huvudsakligen valt att göra röntgenundersökningar. En faktor som bidrar till behovet av kommunala påtryckningar för att migrationsverket ska hantera mottagandet på det sätt som är ämnat för att få till en korrekt och pålitlig bedömning.

  Att myndiga individer kan falla inom kategorin ensamkommande flyktingbarn innebär en uppenbar brist i systemet vad gäller rättssäkerhet. Det riskerar uppstå en situation där våra lagar utnyttjas på skattebetalarnas bekostnad, samt att en plats ämnad åt ett barn istället tillges en vuxen. Det riskerar även medföra stor problematik för individen i fråga som blir placerad i skolklasser ämnad för yngre personer såväl som att denne bedöms tillhöra en arbetsför ålder en längre tid vilket i sin tur innebär en senare pensionsavgång. Det kan även medföra allvarliga hälsoproblem som resultat av felmedicinering.

  Sverigedemokraterna i Ale föreslår därför fullmäktige besluta:

  * Att vid framtida avtal med migrationsverket rörande ensamkommande barn enbart acceptera ett mottagande av individer som genomgått medicinsk åldersbedömning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer.

  * Att alla ensamkommande barn kommunen blir tilldelade utöver eventuella avtal ska ha genomgått medicinsk åldersbedömning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer.

  Hanna Tjusling (SD) Robert Jansson (SD)

 • Vilka kommunala verksamheter ska få stå tillbaka till förmån för ökad asylinvandring?

  Av jonaslundgen den 30 september, 2015
  0

  Insändare i Ale Kuriren v.40

  Med anledning av den ökande flyktingströmmen undrar vi vilka kommunala verksamheter som kommer att få stå tillbaka.

  image

 • Sommartalet Sölvesborg 2015

  Av jonaslundgen den 30 augusti, 2015
  0

  Sommartalet 2015, en dag att minnas.

  image

   

  Jimmie Åkessons årliga sommartal i Sölvesborg lockade rekordpublik. Sol, värme och partiets framgångar genomsyrade hela eftermiddagen och kvällens tillställning i form av god mat, dryck och underhållning i världsklass höll stämningen på topp en bra bit in på natten. Ditresta medlemmar, föreningsstyrelser och riksdagsmän alla bidrog med ett toppenhumör. Handskakningar, kramar och selfies avlöstes av livemusik med bandet NOICE-4ever.

  Jimmie Åkesson själv var uppe på scen och spelade piano. Jublet efter hans  framträdande ekar nog kvar i lokalerna fortfarande. Vi ser redan fram emot nästa år och hoppas att fler följer med då.

 • Motion angående saltfria vägar och gator avslås

  Av jonaslundgen den 26 augusti, 2015
  0

  Dåligt visat intresse för vår närmiljö.

  Kommunstyrelsen behandlade i veckan vår motion om att utreda möjligheterna att införa saltfria gator och vägar i Ale men det verkar finnas dåligt intresse för vår närmiljö i Ale då det med undantag från oss var en enhällig kommunstyrelse som klubbade sektor samhällsbyggnads rekommendation att avslå motionen. Kommunfullmäktige lyfter frågan på måndag.

  image

 • IMG_2466

  Svar till Jan Skog – Kvotering främjar inte jämställdheten

  Av Sverigedemokraterna Ale den 29 maj, 2015
  0

  Svar till Jan Skog – Kvotering främjar inte jämställdheten

  Insändaren publicerades i Alekuriren vecka 22

  I en insändare från Moderaterna så påtalade man behovet av att utreda möjligheterna till att införa kvotering av kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser, detta för att åtgärda vad man anser vara ett jämställdhetsproblem. Dock för att kunna identifiera något som ett jämställdhetsproblem vad gäller anställningar och poster så krävs det att någon form av diskriminering förekommer. Om Moderaterna hade presenterat siffor eller statistik som pekar på att kvinnor diskrimineras, om man hade haft fog för strukturer där kvinnor med rätt kompetens nekas poster på svenska börsbolag på grund av sitt kön, om så nu vore fallet så hade vi haft ett jämställdhetsproblem.

  Den enda påtagliga siffra som moderaterna hänvisar till i sin insändare är det faktum att 27 procent av styrelseledamöterna i svenska börsbolagsstyrelser är kvinnor. Faktum är att denna siffra säger oerhört lite om hur villkoren för kvinnor i verkligheten ser ut om man inte också har kännedom kring övriga omständigheter. 8 procent av andelen förskolelärare och fritidspedagoger består av män och 21 procent av andelen systemerare och programmerare består av kvinnor, med moderaternas sätt att resonera i den här frågan så skulle det innebära att även dessa branscher står inför ett jämställdhetsproblem då man enbart går efter antal och representation av kön. Sedan är det aningen märklig av Moderaterna att utan några faktiska hänvisningar påskina att svenska börsbolag skulle brista i sin förmåga att agera neutralt vid val av styrelseledamöter och därmed stänga ute kvinnor. Man kan fråga sig vad som hände med den företagsvänliga politik som Moderaterna påstår sig bedriva, när man nu påvisar en ambition att begränsa svenska börsbolags frihet att fylla sina styrelser efter eget omdöme. Att det inte finns fog för denna åtgärd är dock inte det största problemet för mig som Sverigedemokrat. Det största problemet är att detta är en åtgärd som förminskar kvinnor till offer snarare än individer som ska behandlas på samma villkor, samtidigt som det för en motsatt och diskriminerande effekt för män. Det man ska komma ihåg vid all form av kvotering och annan positiv särbehandling är att en annan grupp per automatik blir diskriminerad. När man kategoriserar människor med sådana här åtgärder så innebär det ett steg tillbaka vad gäller jämlikhet mellan män och kvinnor. Man frångår ett fokus på vem du är som person, dina kompetenser och dina förmågor i förmån för kön och en konstlad form av jämställdhet där representation av kön väger tyngre än ett konsekvent individfokus. Med detta sagt så vill jag tydliggöra att det inte alls behövs fler kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser som moderaterna hävdar – Det behövs individer med det driv och den kompetens som krävs oberoende av kön.

  Hanna Tjusling (SD)