Replik på intervju med Göran Karlsson (V) | Sverigedemokraterna i Ale

Replik på intervju med Göran Karlsson (V)

Följande insändare blev publicerad i Ale-kuriren nummer 23, vecka 24

Göran Karlsson (V) behöver gå hem och göra sin läxa!

Läste i förra veckans Alekuriren att Göran Karlsson (V) vill avskaffa hemläxor. Karlsson verkar helt ha missat syftet med läxor. Meningen med läxor är att elverna skall få tid på sig att repetera och fördjupa kunskaper inhämtade i skolan. Det finns även fler fördelar såsom att eleverna övar sin förmåga att arbeta självständigt vilket minskar steget in i vidare studier. Med fördjupad kunskap ökar även intresset för att välja att studera vidare samtidigt som valet av fortsatt inriktning blir lättare för ungdomarna.

För elever som inte har möjlighet att få hjälp med läxor i hemmet, tycker vi Sverigedemokrater att skolan skall erbjuda stöd i de ämnen som är nödvändigt. För de elever som redan har det svårt i skolan borde väl dessa problem lösas under ordinarie tid, men Karlsson och hans RödGröna vänner har kapitalt misslyckats med skolpolitken. Därför finns dessa omfattande problem. Att ens komma på tanken att ta bort läxor när det finns verkliga problem att ta tag i. Vi ser en hög andel(16,6%) som inte är direkt behöriga till gymnasieskolan, 29,9% klarar inte målen för något/några ämnen. Samtidigt som många elever mår psykiskt dåligt. Vi Sverigedemokrater anser att skolan skall vara trygg och lugn. Skolans främsta uppgift skall vara att ge eleverna kunskap således dess inriktning. Att fösöka vara populistisk i sin politik som Karlsson går nog föga hem hos de röstberrätigade i Ale.

Till dig Göran, gå hem och gör din läxa innan du tar bort elevernas. Då kommer våra framtida studenter vara bättre rustade både inför framtida studier och genom hela livet.

Robert Jansson

 Sverigedemokrat i Ale

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.