Sverigedemokraterna Ale presenterar budget 2021 | Sverigedemokraterna i Ale

Sverigedemokraterna Ale presenterar budget 2021

Sverigedemokraterna Ale har presenterat sin budget för 2021.

Den enskilt största satsningen gör vi inom omsorgsnämnden, gruppledare Robert Jansson kommenterar

”Vi väljer att satsa 20 miljoner extra på omsorgsnämnden under nästa år. Dessa medel öronmärks särskilt för att hantera pandemin – vi kommer att se ökade kostnader inom socialtjänstens område, arbetsmarknadsenheten kommer att få mer att göra. Inom hemtjänsten och de särskilda boendena kommer åtgärder att behövas om vi ser en utdragen våg 2 eller våg 3 av pandemin. Vid ett sådant scenario kommer bemanningen behöva öka samtidigt som vi ser fler sjukskrivningar samt att vi behöver rigga för fler eventuella inköp av mer skyddsmaterial. Vi ger också ett uppdrag i dessa medel att sätta fokus på kompetensutveckling och långsiktig rekrytering.”

 

Ni kan här se våra prioriteringar som vi valt att göra:

 

Ni finner budgeten i sin helhet här nedan:

KF Verksamhetsplan med budget 2021 SD