Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Ale

Våra företrädare

Välkommen att kontakta oss

Vi tar gärna emot just Ert mail och svarar på frågor som rör vår politik.
Nedan finner Ni våra styrelseledamöter och företrädare i Ale Kommuns olika nämnder.
Gäller det en allmän fråga eller synpunkt så maila till ale@sd.se

Ordförande


Lena Camp
Ordförande, Utbildningsnämnden
Lena.camp@sd.se
0705 42 04 62

Vice Ordförande


Robert Jansson
Gruppledare, vice ordförande, Kommunstyrelsen
robert.jansson@sd.se
0703-83 64 82

Kassör

Kenneth Sandow
Styrelseledamot, kassör, Samhällsbyggnadsnämnden
aircooled66@live.se
0725-13 63 59

Ledamot


Pernilla Johansson
Styrelseledamot, kultur och fritidsnämnden
pernilla.johansson@sd.se

xxx

Ledamot


Charlie Ceder
Styrelseledamot, Kommunstyrelsen, Omsorgs och
Arbetsmarknadsnämnden

charlie.ceder@ale.se

xxx

Suppleant

Robert Roos
Styrelsesuppleant, Utbildningsnämnden
robert.roos@sd.se
xxx
xxx
xxx

LedamotRune Karlsson
Ledamot, Omsorgs och Arbetsmarknadsnämnden
rune.karlsson@sd.se
0702-40 15 64

Suppleant


Jörgen Sundén

Suppleant, Samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen

LedamotAlexis Tranmarker

Ledamot, Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden
alexis.tranmarker@sd.se
xxx
xxx
xxx

Ledamot


Marita Henriksson

Ledamot, kultur och fritidsnämnden
marita_henriksson@home.se
xxx
xxx
xxx

Suppleant


Gustaf Camp

Servicenämnden
gustaf.camp@ale.se
xxx
xxx
xxx