Vi kommer ställa er som ansvariga! | Sverigedemokraterna i Ale

Vi kommer ställa er som ansvariga!

Insändare publicerad i Alekuriren vecka 51

Vi kommer ställa er som ansvariga!

När denna tidning trycks har med all sannolikhet beslutet avgjorts i kommunfullmäktige om ny skola i Nol/Alafors.

Vi tycker att det är ett riktigt dåligt beslut att placera den i Brandsbo! Utredningen gör gällande att en barriär måste byggas i anslutning till den intilliggande kemiska industrin. Men bara detta faktum tycker vi att vilken normal människa som helst skulle reagera på och inte föreslå att bygga en skola i anslutning till ett industriområde. Det är troligen få föräldrar som vill ha sina barn vägg i vägg med en kemisk industri.

Nu får kommunens barn vänta upp till 8-9 år innan en ny skola står färdig. Om det ska ta sådan lång tid kommer vi på sin höjd få se en ny skola under 2020-talet. Under tiden måste insatser göras för att hålla befintliga skolor i skick nog för att kunna bedriva undervisning i. Även det är helt onödiga kostnader som även de givetvis innefattar en viss osäkerhetsfaktor, det är trots allt gamla lokaler. Verksamheten har väntat tillräckligt länge nog på en ny skola. Den tekniska livslängden på nuvarande skolor har redan passerat bäst-före datum. En ny skola behövs NU. Alafors-alternativet hade åtminstone inneburit en ny skola inom 4 år.

Vi hör i argumentationen att det är negativt att de inte finns någon övrig samhällsservice i närheten av himlaskolan. Vi ser det för elevernas skull istället som positivt att godisaffärer och andra butiker inte ligger inpå knuten. Vi ser området kring himlaskolan som mycket mer lämpligt. Närheten till naturen, furulundsområdet och Alebacken är det få skolor som kan tillräkna sig.

Infrastrukturen finns på plats i Alafors idag med angöringsplats för såväl buss som för skjutsande föräldrar. Vid Brandsbo-alternativet kommer all sådan infrastruktur att få byggas nytt, en kostnad som vi inte fått se i kalkylen. Sedan ska skolan bära kostnaden för köp/byte av tomt. Vid Alafors-alternativet äger kommunen redan marken. Nu blir det en oviss resa innan kommunen ens har rådighet över marken. Något exakt pris vet vi inte förrän allt är klart om en överenskommelse ens kommer till stånd.

Den totala kalkylen kommer nu innebära att de fasta kostnaderna för skolan blir långt mycket högre än om vi placerat den i Alafors. I slutändan kommer detta att innebära en försämring för barnen då kommunen kommer tvingas att hålla en lägre lärartäthet eftersom att de fasta kostnaderna äter av de medel som skulle gått till lärarlöner.

Skolan planeras nu byggas på gammal industrimark där sanering av marken är beräknad till 10 miljoner kronor. Vi har projektet ”Ridhus i Jennylund” färskt i minnet, där kommunen tvingades till omfattande saneringar och där räckte det inte med 10 miljoner kronor. Den kalkylen tycker vi låter som rena önskedrömmen! En mer noggrann utredning om saneringen borde gjorts innan beslut med avseende på kostnad. Vi får se om denna kalkyl stämmer men vi är högst tveksamma! Även ansvariga politiker borde kanske ha lärt sig något?

Om detta projekt överskrider budget eller om något större problem tillstöter kommer vi att hålla er politiker som röstade ja till byggnation av skola i Brandsbo för ansvariga!

 

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp Ale